Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Apokalipsis 5:1-14

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • Jun balbalvun ti pakʼbil vukub spakʼe (1-5)

  • La stsak balbalvun li Chʼiom Chije (6-8)

  • Sta-o tstʼolbe spakʼobiltak balbalvun li Chʼiom Chije (9-14)

5  Li buchʼu te chotol ta chotlebal sventa ajvalilale laj kil te stsakoj ta sbatsʼikʼob jun balbalvun ti tsʼibabil xchaʼjotale xchiʼuk ti lek pakʼbil ta vukub spakʼobile.  Jech xtok laj kil jun tsatsal anjel ti oy kʼusi xi tsots chale: «¿Buchʼu van sta-o tsjam li balbalvune xchiʼuk ti stʼolbe li spakʼtake?».  Pe mi junuk buchʼu ta vinajel, ta sba balumil xchiʼuk ta yolon balumil ti xuʼ yuʼun tsjam o tskʼel li balbalvune.  Vaʼun lik jmil jba ta okʼel ta skoj ti muʼyuk buchʼu sta-o tsjam o tskʼel li balbalvune.  Pe xi laj yalbun jun ta skotol li moletike: «Mu xa xa-okʼ. ¡Kʼelo avil! Li Leon ta snitilulal* Judae,* li ta yutsʼ yalal Davide, kuchem xa yuʼun sventa tsjam li balbalvune xchiʼuk tstʼolbe li vukub spakʼe».  Jech xtok li ta stsʼel chotlebal sventa ajvalilale xchiʼuk li ta stsʼel chanib kuxlejaletike xchiʼuk li ta oʼlol bu oy li moletike laj kil ti te kotol jkot chʼiom chij ti akʼbil ta milbil matanal* yilele, ti oy vukub xulub xchiʼuk vukpʼej sbekʼ sate, li vukpʼej sbekʼ sate jaʼ skʼan xal li vukub xchʼul espiritu Dios ti takbilik batel ta spʼejel balumile.  Vaʼun ta anil noʼox bat stsakbe li balbalvun ti te stsakoj ta sbatsʼikʼob li buchʼu te chotol ta chotlebal sventa ajvalilale.  Kʼalal la stsak li balbalvune, kejiik ta stojolal Chʼiom Chij li chanib kuxlejaletik xchiʼuk li 24 ta voʼ moletike, jech xtok oy jujun yarpaik xchiʼuk oy jujun setsʼik pasbil ta oro ti noj ta pome.* (Li pome jaʼ skʼan xal li orasion tspasik li buchʼutik chʼule.)  Xchiʼuk tskʼejintaik jun achʼ kʼejoj ti xi chalike: «Xata-o xatsak li balbalvune xchiʼuk ti xatʼolbe li spakʼtake, yuʼun laj avichʼ milel kʼuchaʼal matanal xchiʼuk la aman ta achʼichʼel sventa xkʼotik ta yuʼun Dios li krixchanoetik ti jeltos snitilulalik, skʼopik, steklumalik xchiʼuk slumalike, 10  jech xtok laj avakʼ kʼotikuk ta ajvalilal xchiʼuk ta paleal ta sventa li Jdiostike, vaʼun ch-ajvalilajik ta sba spʼejel balumil». 11  Laj kil xchiʼuk laj kaʼibe li yechʼomal ye epal anjeletik ta spat xokon chotlebal sventa ajvalilale, li ta spat xokon kuxlejaletike xchiʼuk li ta spat xokon moletike —ti kʼu yepalike lajunmil ta velta li lajunmile xchiʼuk ep ta velta ta mil li epal mile—, 12  xi tsots chalilanike: «Li Chʼiom Chij ti laj yichʼ milel kʼuchaʼal matanale jaʼ sta-o xichʼ li juʼelale, li kʼulejale, li pʼijilale, li tsatsalile, li ichʼel ta mukʼe, li mukʼulale xchiʼuk li bendisione». 13  Jech xtok laj kaʼi ti xi chalik li kuxlejaletik ta vinajel, ta sba balumil, ta yolon balumil, ta nab xchiʼuk skotol li kʼusitik oy ta stojolal li kʼusitik taje: «Akʼo yichʼik muyubtael, ichʼel ta mukʼ, albel smukʼulalik xchiʼuk sjuʼelalik ta sbatel-o osil li buchʼu te chotol li ta chotlebal sventa ajvalilale xchiʼuk li Chʼiom Chije». 14  Xchiʼuk xi tsots chalilanik li chanib kuxlejaletike: «¡Jechuk!», vaʼun kejiik li moletike xchiʼuk laj yichʼik ta mukʼ.

Tsʼibetik ta yok vun

O: «smomnichʼon»; «stsʼunbal»; «stsʼakalul».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.