Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Vivlia ti oy ta Internete | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

Apokalipsis 11:1-19

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

 • Chaʼvoʼ testigo (1-13)

  • Tslapik chʼixal kʼuʼil sventa chalik 1,260 kʼakʼal albil kʼop (3)

  • Chichʼik milel xchiʼuk muʼyuk bu chichʼik mukel (7-10)

  • Kʼalal echʼ xaʼox li oxib kʼakʼal xchiʼuk oʼlole kuxiik yan velta (11, 12)

 • Jelav xa li xchibal vokolile, chtal xa li yoxibal vokolile (14)

 • Svukubal okʼes (15-19)

  • Li ajvalilale jaʼ yuʼun li Kajvaltik xchiʼuk li Skristoe (15)

  • Chichʼik lajesel li buchʼutik yakal tsokesik balumile (18)

11  Li-akʼbat jtel aj ti xkoʼolaj kʼuchaʼal vachʼ kʼalal xi li-albate: «Vaʼlan, bat pʼiso li bu chʼul ta stemplo Diose, li skajleb matanale xchiʼuk li buchʼutik chichʼik ta mukʼ tee.  Pe li yamakʼil* templo ti te oy ta spat li bu chʼule te noʼox iktao, mu xapʼis, yuʼun laj xa yichʼik akʼbel jyanlumetik xchiʼuk chpechʼilanik ta tekʼel 42 u li chʼul jteklume.  Jech xtok ta jtak batel chaʼvoʼ kajtestigo ti tslapik chʼixal kʼuʼil* sventa akʼo yalik 1,260 kʼakʼal li albil kʼope».  Li chaʼvoʼ testigo taje jaʼ smelolal li chaʼtekʼ oliva xchiʼuk li chib xchotleb kantile, jech xtok te vaʼajtik ta yeloval li Kajvaltik ta balumile.  Mi oy buchʼu tskʼan ch-ilbajinatike chlokʼ talel kʼokʼ ta yeik, vaʼun tsmil li yajkontraike. Mi oy buchʼu tskʼan ch-ilbajinatike jaʼ jech chcham ek li buchʼu ch-ilbajinvane.  Li chaʼvoʼ testigoe yichʼoj yabtelik sventa tsmakik vinajel yoʼ mu xakʼ talel voʼ kʼalal jaʼo yakal chalik batel li albil kʼope, jech xtok yichʼoj yabtelik sventa tskʼatajesik ta chʼichʼ li voʼe xchiʼuk sventa xakʼbeik svokol balumil ta kʼusiuk noʼox vokolil xchiʼuk jaʼ ti jayib velta skʼan yoʼontonike.  Kʼalal mi laj xaʼox yalik ta jamal li albil kʼope, li jtiʼaval chonbolom ti te chlokʼ talel ta xabe chlik stsakan ta kʼop, vaʼun tstsalan xchiʼuk tsmilan.  Mi laj une te telajtik chkom sbekʼtalik li ta mukʼta kaye ta mukʼta jteklum ti Sodoma xchiʼuk Ejipto sbi ta lokʼolkʼope, jaʼ te xtok ti bu la smilik ta jtel teʼ* li Kajvaltik yuʼunike.  Vaʼun li jteklumetike, li nitilulaletike,* li jeltos kʼopetike xchiʼuk li lumetike oxib kʼakʼal xchiʼuk oʼlol te tskʼelbeik li sbekʼtalik te telajtike xchiʼuk mu xakʼik ti akʼo xmukbat li sbekʼtalike. 10  Li jnaklejetik ta sba balumile xkuxet yoʼontonik* ta skoj ti chamike, tspasik kʼin xchiʼuk tstakbe sbaik matanaletik ta jujuntal, yuʼun li chaʼvoʼ j-alkʼopetike laj yakʼbeik svokol li buchʼutik te nakajtik ta sba balumile. 11  Kʼalal echʼ xaʼox li oxib kʼakʼal xchiʼuk oʼlole, och ta stojolalik li yip kuxlejal ti lik tal ta stojolal Diose, jech oxal vaʼiik, vaʼun xiʼik tajek li buchʼutik te skʼelojike. 12  Jaʼ yuʼun laj yaʼiik tsatsal yechʼomal eil ti lik tal ta vinajel ti xi albatike: «Muyanik talel liʼe». Vaʼun muyik ta vinajel ta tok, ilatik yuʼun li yajkontratakike. 13  Lik tsatsal nikel li vaʼ orae, vaʼun jin jun ta lajlajuneb ta skotol li jteklume; chamik vukmil krixchanoetik li ta nikele, xiʼik li yantike xchiʼuk laj yalbeik smukʼulal li Dios ta vinajele. 14  Jelav xa li xchibal vokolile. ¡Kʼelo avilik! Jutuk xa tajek skʼan xtal li yoxibal vokolile. 15  Lik sjupan yokʼes li svukvoʼal anjele. Vaʼun laj yichʼ aʼiel tsatsal yechʼomal eiletik ta vinajel ti xi chalike: «Li ajvalilal yuʼun balumile jaʼ xa yuʼun li Kajvaltik xchiʼuk li Skristoe, vaʼun li stuke ch-ajvalilaj-o sbatel osil kʼuchaʼal ajvalil». 16  La skejan sbaik xchiʼuk laj yichʼik ta mukʼ Dios li 24 ta voʼ moletik ti te chotajtik ta xchotlebik sventa ajvalilal ti te oy ta yeloval Diose, 17  xi laj yalike: «Ta jtojbotkutik ta vokol Jeova Dios, voʼot li Buchʼu skotol xuʼ yuʼune, li Buchʼu oy avie xchiʼuk ti oy onoʼox ta voʼnee, yuʼun laj xa atsak li atsatsal juʼele xchiʼuk lalik xa ta ajvalilal. 18  Pe ch-ilinik li lumetike, vaʼun lik skʼakʼal avoʼonton xchiʼuk kʼot yorail sventa xichʼik chapanel li animaetike. Jech xtok sventa chavakʼbe stojol li amosotak ti jaʼik j-alkʼopetike, li buchʼutik chʼule, li buchʼutik ta xiʼtaik abie xchiʼuk ta bikʼit ta mukʼ, jech xtok sventa chalajes li buchʼutik yakal tsokesik li balumile». 19  Vaʼun laj yichʼ jamel li bu chʼul ta stemplo Dios ti te ta vinajele, vaʼun li bu chʼul ta stemploe te laj yichʼ ilel li xkaxail stratoe.* Xvikʼlajet tajek saksevul, laj yichʼ aʼiel yechʼomal eiletik, lik chauk, tal nikel xchiʼuk lik yakʼ mukʼtik bot.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «momnichʼoniletike»; «tsʼunbalilaletike»; «tsʼakalulilaletike».
O: «pʼij yoʼnik»; «nichim yoʼontonik».
Kʼelo glosario.