Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

2 Korintios 3:1-18

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • Vun ti lek xa chal jkʼoplalkutike (1-3)

  • Jtunel ta sventa li achʼ tratoe (4-6)

  • Smukʼulal achʼ trato ti mas tsots skʼoplale (7-18)

3  ¿Mi yuʼun van lek xa chkalbe jba jkʼoplalkutik ta atojolalik yan velta? ¿O mi yuʼun van chakʼanik xkakʼ jvunkutik ti lek xa chal jkʼoplalkutik jech kʼuchaʼal tspas junantik krixchanoetike? ¿O mi voʼoxuk van skʼan xavakʼik li jvunalkutike?  Voʼoxuk kʼotemoxuk ta jvunkutik ti tsʼibabil ta koʼontonkutike, ojtikinbil xchiʼuk kʼelbil ta skotol krixchanoetik.  Yuʼun chavakʼ ta ilel atukik ti svunoxuk Kristo ti voʼonkutik jtsʼibaojkutik ta atojolalik kʼuchaʼal jtunelunkutike, maʼuk ta tinta tsʼibabil, ta xchʼul espiritu jun kuxul Dios tsʼibabil, maʼuk ta pechpech ton tsʼibabil, ta oʼontonal tsʼibabil.  Pe ta sventa taje jpatoj koʼontonkutik ta stojolal Dios ta sventa li Kristoe.  Maʼuk yakal chkalkutik ti ta jtojolalkutik lek tajek chapalunkutik ta spasel li abtelal taje, yuʼun jaʼ koliyal Dios ti jech ta jpaskutike,  jaʼ li buchʼu lek xchapanojunkutik sventa xikʼotkutik ta jtunel ta sventa li achʼ tratoe,* maʼuk ta tsʼibabil mantal, ta chʼul espiritu; yuʼun li tsʼibabil mantale chal ti chijchame, yan li chʼul espiritue chakʼ kuxlejal.  Jech oxal li Mantal ti chakʼ lajelal xchiʼuk ti laj yichʼ tsʼibael ta letra li ta tonetike, ti oy smukʼulal vul ti muʼyuk bu xuʼ yuʼunik skʼelbel sat Moises li xnichʼnab Israel* ta skoj li smukʼulal ta sate, li mukʼulal taje chichʼ lajesel,  jech oxal, mi oy toʼox smukʼulal li Mantale mas to me oy smukʼulal li kʼusi tspas li chʼul espiritue.  Yuʼun mi ayan smukʼulal li tsʼibabil mantal ti chal ti chijchame, ¡mas to me oy smukʼulal li kʼusi tspas tukʼilale!* 10  Jech, laj yichʼ pojbel smukʼulal li kʼusi oy toʼox smukʼulal echʼ kʼuk sjalile, jaʼ la spoj li kʼusi mas oy smukʼulale. 11  Yuʼun mi oy smukʼulal och tal li kʼusi chichʼ lajesele, ¡mu xa noʼox albajuk smukʼulal li kʼusi te oy-oe! 12  Jech oxal ta skoj ti jech oy spatobil koʼontontike, jamal chijkʼopoj, 13  mu jechuk ta jpastik kʼuchaʼal la spas Moises kʼalal la xpix sat sventa mu xakʼik persa skʼelik li xnichʼnab Israel ta skoj li kʼusi chkʼot ta pasel yuʼun li kʼusi chichʼ lajesele. 14  Pe mak snopbenik. Yuʼun kʼalal to avi kʼakʼal muʼyuk jolbil-o li xpix onoʼox satik kʼalal chichʼ kʼelel li voʼneal tratoe, yuʼun jaʼ noʼox xuʼ xichʼ jolel ta stojolal li Kristoe. 15  Jech, yuʼun jech-o kʼalal to avi ti pixil-o yoʼontonik kʼalal chichʼ kʼelel li tsʼibetik yuʼun Moisese. 16  Pe chlokʼ xpix kʼalal tsutik ta stojolal li Jeovae.* 17  Yuʼun li Jeovae jaʼ jun kuxlejal ti mu xvinaje; xchiʼuk kolemik li buchʼutik yichʼojbeik li xchʼul espiritu Jeovae. 18  Muʼyuk pixil jsat jkotoltik yuʼun jechutik kʼuchaʼal nen* ti chojobaj kuʼuntik li smukʼulal Jeovae. Kʼalal jaʼo jech ta jpastike, jaʼo chkichʼtik kʼatajesel sventa xijkʼot kʼuchaʼal slokʼol, chijxojobaj-o batel mas jech tajek kʼuchaʼal li Jeova ti jaʼ jun kuxlejal ti mu xvinaje.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «espejo».