1 Korintios 5:1-13

  • Mulivajel (1-5)

  • Tsitʼes skotol votsʼbil arina akʼo mi jutuk noʼox li levadurae (6-8)

  • Lokʼesik li buchʼu toj chopole (9-13)

5  Ta melel, chvinaj loʼil ti oy mulivajel* ta atojolalike, li mulivajel taje mi jaʼuk jech bu tspasik li ta yan lumetike: ti oy jun vinik ti nakal xchiʼuk yajnil stote.  ¿Mi xatoyetik ta skoj taje? ¿Mi mu masuk van lek ti xavat avoʼontonik sventa xichʼ lokʼesel ta atojolalik li vinik ti jech la spase?  Akʼo mi chʼabal te oyun xchiʼuk jbekʼtal, te oy li koʼontone, xkoʼolaj kʼuchaʼal te oyun ta atojolalik ta melel ti laj xa jchapan li vinik ti la spas li mulivajel taje.  Kʼalal tsoboloxuk ta sbi li Kajvaltik Jesuse, anaʼojik ti te oy koʼonton ta atojolalik xchiʼuk li sjuʼel Kajvaltik Jesuse,  li kʼusi skʼan xapasike jaʼ ti xavakʼik ta stojolal Satanas* li vinik taje sventa akʼo lajuk li mulil ti laj yichʼ ochel tal ta tsobobbaile, yoʼ sta skolel ti kʼu yelan lek snopbenal yuʼun li tsobobbail li ta skʼakʼalil Kajvaltike.  Chʼabal lek ti xtoyet xa chavaʼi abaike. ¿Yuʼun mi mu xanaʼik ti tspuk sba ta skotol votsʼbil arina akʼo mi jutuk noʼox li levadurae?*  Lokʼesik li mol levadurae, sventa xakʼotik ta achʼ votsʼbil arina, yoʼ muʼyuk kʼusi xasitʼesoxuk. Yuʼun ta melel kʼot xa ta milbil matanal* ta kʼin Koltael* kuʼuntik li Kristoe.  Jaʼ yuʼun li ta tsobajel taje, mu jtunestik mol levadura kʼalal mi echʼem xaʼox li kʼin Koltaele xchiʼuk mu jtunestik levadura ti jaʼ chakʼ ta ilel mulil xchiʼuk li choplejale, jaʼ noʼox skʼan jlajestik pan* ti muʼyuk slevaduraile, ti jaʼ chakʼ ta ilel li kʼusi lek xchiʼuk li kʼusi melele.  La jtsʼibaboxuk talel ta jkarta ti akʼo xavikta abaik ta xchiʼinel li jmulivajeletike, 10  pe maʼuk ta jkʼan chkal ti mu xa xuʼ xachiʼinik jsetʼuk li jmulivajeletik liʼ ta balumile, o li buchʼu mu x-echʼ yoʼontonik ta skʼanel li kʼusitike, o li j-elekʼetike, o li buchʼu chichʼik ta mukʼ santoetike.* Ti jechuke, skʼan xalokʼik batel liʼ ta balumile. 11  Pe li avie ta jtsʼibaboxuk tal ti mu xa me xachiʼinik ti buchʼu chal ti jaʼ ermanoe, pe ti jaʼ jmulivajele, o li buchʼu mu x-echʼ yoʼonton ta skʼanel kʼusitike, o li buchʼu chichʼ ta mukʼ santoetike, o li jchopol-loʼiltavaneje, o li jyakubele, o li j-elekʼe, li buchʼu jech taje mi jaʼuk xachiʼinik ta veʼel. 12  Yuʼun, ¿kʼu yuʼun ta jtikʼ jba ta xchapanel li buchʼutik muʼyuk oyik ta tsobobbaile? ¿Mi mu voʼoxuk chachapanik li buchʼutik ta tsobobbaile, 13  ti jaʼ chchapan Dios li buchʼutik muʼyuk oyik ta tsobobbaile? «Lokʼesik ta atojolalik li buchʼu toj chopole.»

Tsʼibetik ta yok vun

Por·nei·a ta griego. Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.