Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Stestigotak Jeova

tsotsil

¿Mi xchʼunojik Pokoʼ Testamento li stestigotak Jeovae?

¿Mi xchʼunojik Pokoʼ Testamento li stestigotak Jeovae?

Xchʼunojik. Jchʼunojkutik ti «scʼop Dios tsʼibabil comele jaʼ laj yacʼ ta naʼel ta sventa svuʼel stuc [...,] chtun ta sventa chanubtasel» (2 Timoteo 3:16). Te tsakal skʼoplal li Pokoʼ xchiʼuk li Achʼ Testamentoe, jaʼ jech kʼuchaʼal xojtikinik li krixchanoetike. Li stestigounkutik Jeovae xi ta jbiiltaskutik maʼ taje: Tsʼibetik ta Hebreo Kʼop xchiʼuk Tsʼibetik ta Griego Kʼop ti chalbe skʼoplal Cristoe. Jaʼ jech muʼyuk chkakʼkutik ta aʼiel ti oy bu muʼyuk xa sbalil li Vivliae.

¿Kʼu yuʼun chtun yuʼunik yajtsʼaklomtak Cristo li Pokoʼ xchiʼuk li Achʼ Testamentoe?

Xi akʼbat snaʼ yuʼun Dios li jtakbol Pabloe: «Scotol li cʼusitic tsʼibabil comele jaʼ sventa jchanubtaseltic» (Romanos 15:4). Jaʼ yuʼun, yichʼoj talel lekil mantaletik chkilkutik li Tsʼibetik ta Hebreo Kʼope. Jech kʼuchaʼal liʼe, te chal loʼiletik ti oy sbalil chkilkutike xchiʼuk te chakʼ lekil tojobtaseletik.

  • Loʼiletik ti oy sbalile. Li Tsʼibetik ta Hebreo Kʼope te chalbe skʼoplal ti kʼuxi la spas Dios li kʼusitik x-ayane xchiʼuk ti kʼuxi tsʼuj ta mulil li krixchanoe. Ti muʼyukuk te tsʼibabil ta Vivlia taje, mu jtabetik stakʼobil liʼe: ¿kʼuxi lik talel li kuxlejale? o ¿kʼu yuʼun chijcham? (Génesis 2:7, 17). Jech noxtok, li Tsʼibetik ta Hebreo Kʼope te chalbe skʼoplal krixchanoetik ti muyubajike xchiʼuk ti la snuptanik vokolil kʼuchaʼal voʼotike (Santiago 5:17).

  • Lekil tojobtaseletik. Li chaʼlik slivroal Vivlia ti te ta jtatik ta Tsʼibetik ta Hebreo Kʼope jaʼ sbi: Proverbios xchiʼuk Eclesiastés. Chakʼ tojobtaseletik ti chtun kuʼuntik jujun kʼakʼale. Chal kʼuxi xuʼ jun noʼox koʼontontik ta kutsʼ kalaltike (Proverbios 15:17), ti kʼuxi ta smelol noʼox xkiltik li abtelale (Proverbios 10:4; Eclesiastés 4:6) xchiʼuk ti kʼuxi xuʼ lek xkuxiik li kerem tsebetike (Eclesiastés 11:9–12:1).

Jech noxtok, ta jtabetik sbalil li Smantaltak Moisés ti te ta jtatik li ta Torae (taje jaʼ skʼoplal li baʼyel voʼob livroetik ta Vivliae). Akʼo mi mu xa persauk chchʼunbeik Smantal Moisés li yajtsʼaklomtak Cristoe, chakʼ lekil beiltaseletik ti tskoltautik sventa xijmuyubaj noʼoxe (Levítico 19:18; Deuteronomio 6:5-7).