Kʼelo li kʼusi yichʼoje

¿Mi chchʼamik poxtael?

¿Mi chchʼamik poxtael?

Tana. Li stestigounkutik Jeovae ta jchʼamkutik poxtael xchiʼuk ta jtuneskutik poxiletik. Akʼo mi ta jkʼel jbakutik lek, bakʼintike ta onoʼox xibatkutik ta doktor (Lucas 5:31). Jech xtok, li avie oy jlom stestigotak Jeova ti jaʼik doktore, jech kʼuchaʼal li Lucas jun yajtsʼaklom Cristo ta baʼyel siglo ti jaʼ toʼox doktor eke (Colosenses 4:14).

Akʼo mi jech, li stestigounkutik Jeovae muʼyuk ta jchʼamkutik jlom poxiletik ti tskontrain li beiltaseletik ta Vivliae. Jech kʼuchaʼal liʼe, li Vivliae chal ti mu stakʼ tiʼel li chʼichʼe, jaʼ yuʼun muʼyuk chkichʼkutik li chʼichʼe (Hechos 15:20). Jech xtok li Vivliae chal ti chopol li poxtaeletik ti te stsakojbe sba skʼoplal spasel espiritismoe (Gálatas 5:19-21).

Melel onoʼox ti jutuk mu skotoluk li poxiletike muʼyuk tskontrain li beiltaseletik ta Vivliae, jaʼ yuʼun ta jujun tal tsnop li stestigo Jeova mi chchʼame. Xuʼ van li jlome tsnop chchʼam jtosuk poxil, pe li jlome muʼyuk (Gálatas 6:5).