Li Vivliae chal ti Jeova sbi li Diose (Éxodo 3:14, Skʼop Dios ta Chamula, kʼelo tsʼib ta yok vun). Li jun testigoe jaʼ ti buchʼu chal ti yuʼun jech ta melel li kʼusi kʼotem ta pasele o tspukbe batel skʼoplale.

Ta skoj ti jaʼunkutik stestigotak Jeova ti chkalkutik batel li kʼusi melel ta stojolale, li Buchʼu spasoj skotol li kʼusitik x-ayane, toj lek jtakutik-o ti stestigotak Jeova jbikutike (Apocalipsis 4:11). Jech xtok chkalbekutik yan krixchanoetik li kʼusi ta jchankutik ta Vivliae xchiʼuk chkakʼkutik ta ilel ta jtalelalkutik xtok (Isaías 43:10-12; 1 Pedro 2:12).