Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Stestigotak Jeova

tsotsil

¿Mi chakʼik li diesmoe?

¿Mi chakʼik li diesmoe?

Muʼyuk, li stestigotak Jeovae muʼyuk chakʼik li diesmoe, ti bu ta jtakutik takʼin sventa li kabtelkutik ta sjunul Balumile jaʼ ta matanal takʼin chakʼik li krixchanoetike. ¿Kʼusi jaʼ li diesmoe xchiʼuk kʼu yuʼun muʼyuk chakʼik li stestigotak Jeovae?

Li mantal laj yichʼ akʼel ta sventa li yakʼel diesmoe, o ti xichʼ akʼel lajlajuneb li kʼusitik oy yuʼunike, jaʼ li Mantal laj yichʼik akʼbel li voʼneal j-israeletike. Pe akʼo mi jech, li Vivliae jamal chal ti mantal taje, ti te tsakal skʼoplal yakʼel li «lajlajuneb» kʼusitik oy yuʼunike, maʼuk te tsakal skʼoplalik yakʼel li yajtsʼaklomtak Cristoe (Hebreos 7:5, 18; Colosenses 2:13, 14).

Muʼyuk chakʼik diesmo xchiʼuk muʼyuk bu tsujatik li stestigotak Jeovae sventa xakʼik jtosuk matanale, moʼoj, jaʼ chchanbeik li baʼyel yajtsʼaklomtak Cristoe. Chaʼtos ti kʼu yelan tskolta sbaik ta sventa li yabtelike: chcholik mantal o chchanubtasvanik ta moton xchiʼuk chakʼik matanal takʼin.

Jaʼ yuʼun, li voʼonkutike jaʼ ta jpaskutik li kʼusi chal ta Vivlia liʼe: «Jech jujunoxuc aqʼuic ti cʼu yepal chlocʼ ta avoʼntonique. Mu me ta chibeteluc; mu me ta sujeluc xavaqʼuic. Yuʼun jaʼ chcʼanat yuʼun Dios li bochʼo xcuxet noʼox yoʼnton chaqʼue» (2 Corintios 9:7).