Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Li stestigotak Jeovae, ¿mi tspakbeik skʼoplal judioetik sventa xnakiik ta Palestina?

Li stestigotak Jeovae, ¿mi tspakbeik skʼoplal judioetik sventa xnakiik ta Palestina?

Muʼyuk, muʼyuk tspakbeik skʼoplal. Li stestigounkutik Jeovae jaʼunkutik yajtsʼaklom Cristo ti ta Vivlia ta jlokʼeskutik li kʼusi jchʼunojkutike. Akʼo mi oy relijionetik ti xchʼunojik jlom albilkʼopetik ta Chʼul Tsʼibetik ti chalbe la skʼoplal sventa stsob sbaik yan velta ta Palestina li judioetike, li stestigounkutik Jeovae muʼyuk bu jech jchʼunojkutik. Jech xtok, muʼyuk jchʼunojkutik ti jech xa onoʼox yaloj Vivlia ti tstsob sbaik yan velta li ta lum taje. Yuʼun li Vivliae muʼyuk tstijbe yoʼonton ajvaliletik mi jaʼuk yan krixchanoetik yoʼ mas xa tsots skʼoplalik chaʼi sbaik. Li revista Li Jkʼel osil ta toyole ti jaʼ spasoj li stestigotak Jeovae, yaloj ta jamal ti «muʼyuk chalbe skʼoplal Vivlia ti chnakiik yan velta ta Palestina li judioetike».

Li Encyclopædia Britannica chal ti «judioetike tskʼan tslikesik jun achʼ lum ta Palestina». Li kʼusi tsnopik taje likemik talel ta relijionetik xchiʼuk ta politikaetik. Li stetigounkutik Jeovae muʼyuk chichanubtasvankutik ta jrelijionkutik li kʼusi tsnopik taje xchiʼuk muʼyuk ta jtikʼ jbakutik jsetʼuk ta politika.

Li s-organisasion stestigotak Jeovae naka sventa relijion li kʼusi tspasike muʼyuk tstikʼ sbaik ta kʼusi jtosukal sventa politika, jaʼ yuʼun muʼyuk ta jpakbekutik skʼoplal judioetik sventa xnakiik ta Palestina. Lek ojtikinbilunkutik ti jech ta jpaskutike, jaʼ yuʼun li ta junantik lume kichʼojkutik tsatsal nutsel. Jech oxal, jchʼunojkutik lek ti muʼyuk junuk ajvalil o yan kʼusitik tspas krixchanoetik ti chakʼ lekilal ta sbatel osil liʼ ta Balumile. Li buchʼu noʼox xuʼ spas yuʼune jaʼ li Ajvalilal yuʼun Dios ta vinajele.

Li jun mantal ti tsots skʼoplal chilik li stestigotak Jeovaee jaʼ ti xchʼunbeik smantal li ajvaliletike. Mi junuk stestigotak Jeova tstoy sbaik ta stojolal li ajvaliletike xchiʼuk muʼyuk tstsak yabtejebik sventa paskʼop.