Kʼelo li kʼusi yichʼoje

¿Kʼu yuʼun skʼan jchantik li Vivliae?

¿Kʼu yuʼun skʼan jchantik li Vivliae?

Kʼelavil kʼuxi tskoltautik Vivlia sventa stakʼbutik li kʼusitik mas tsots skʼoplal ta jakʼbe jbatike.