Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Kʼano matanal chanubtasel ta Vivlia

¿Mi chakʼan chanaʼ mas ta sventa li Vivliae? Mi jeche, xuʼ xatabe sbalil jun matanal chanubtasel ta ana. Nojeso li kʼusi chichʼ kʼanel sventa chakʼan junuk chanubtasele.