Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jun achʼ Salon sventa Asamblea te ta teʼtikaltik ta Amazonas

Jun achʼ Salon sventa Asamblea te ta teʼtikaltik ta Amazonas

Li ta yutil teʼtikaltik ta Amazonase chichʼ vaʼanel jun achʼ Salon sventa Asamblea ti jaʼ yuʼun li stestigotak Jeova ti kʼupil sba ta kʼelele. Li yosilale te xkom ta snorteal jteklum Manaos ta Brazil ti 52 ektaria sjamlej ti joyol ta tsʼiʼlele. Jaʼ jun lum ti te oy ep ta tos mutetik ti jeltos skoloraltake jech kʼuchaʼal guacamayos, tucanes xchiʼuk yantik mutetik ti jeltos kʼu yelan chkʼejinike. Li ta Brazile oy ep ta tos teʼetik jech kʼuchaʼal li steʼel nuez, cupuarana xchiʼuk li angelim pedra sbie, vaʼun jaʼ te chkʼejinik ta sniʼniʼtak teʼetik li mutetike. ¿Kʼu yuʼun ti jaʼ te la svaʼanik jun Salon sventa Asambleae?

Te van chibuk miyon jnaklejetik oy li ta jteklum Manaose, taje te van 1,450 kilometro snamal yiloj ti bu tsnup sba li yukʼumal Amazonase. Li ta achʼ Salon sventa Asamblea taje xuʼ stsob sbaik vukmil stestigotak Jeova ti likemik talel ta Manaose xchiʼuk ta yantik jteklumetik, li yantik xtoke te likemik tal ta sjoylejal li ta stiʼiltak yukʼumal Amazonase. Li jteklum ti mas nome jaʼ li São Gabriel da Cachoeira, yuʼun mas ta vaxakib sien kilometro yiloj li s-oesteal jteklum Manaose. Sventa xkʼotik li ta Salon sventa Asamblea li stestigotak Jeovae junantike ta kanova chbatik ti oxib k’akʼal tstekʼik batele.

Tsots tajek laj yakʼ yipik ta svaʼanel li Salon sventa Asamblea ta yutil Amazonase. Yuʼun laj yichʼik batel oxlajuneb mukʼtik yaviltak yabtejebik ti te likik batel ta jteklum Santos (São Paulo), xanavik batel li ta stiʼiltak Brazile te kʼotik ti bu tsnup sba li yukʼumal Amazonase, vaʼun muyik batel ta ukʼum kʼalal to ti bu tsvaʼanik li Salon sventa Asambleae.

Ta skotole yichʼoj xa vaʼanel 27 Salonetik sventa Asamblea li ta Brazile. Ta domingo 4 yuʼun mayo ta 2014 laj yakʼbeik ta skʼob Jeova li Salon sventa Asambleae, la stsob sbaik 1,956 krixchanoetik. Ep ti xkuxet tajek yoʼontonike, yuʼun sba to velta la tstsob sbaik ta jun Salon sventa Asamblea.

Li buchʼutik te oyike maʼuk noʼox laj yaʼiik, yuʼun laj yilik xtok li buchʼu tsjelubtas mantale. ¿Kʼu yuʼun ti toj tsots skʼoplal laj yaʼiike? Yuʼun ti butik toʼox ch-echʼ yuʼunik asambleae mu skotolikuk xilik li plataformae mi jaʼuk li buchʼu tsjelubtas mantale. Oy jun stestigo Jeova xi laj yale: «Oy xa ta sjayibaluk jabil ti chital ta asambleae, pe muʼyuk bu kiloj-o li drama ch-echʼe jaʼ noʼox chkaʼi». Avie skotolik staik xa ta kʼelel li plataformae.