Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Stestigotak Jeova

tsotsil

Lek chchʼamatik ta Atlanta li stestigotak Jeovae

Lek chchʼamatik ta Atlanta li stestigotak Jeovae

«Ta jkʼupil kʼopta li buchʼutik oy ta a-organisasionik ta skoj ti oy ta yoʼontonik xchiʼuk tskʼupinik ti chtunik ta stojolal li Ajvalilal yuʼun Diose. Toj ep tajek sbalil chkilkutik xchiʼuk ta jtojkutik ta vokol ti ta sjunul yoʼonton tskoltaik yan stestigotak Jeovae xchiʼuk ti tskoltaik li yan krixchanoetike.»

Taje jaʼ jech laj yal ta jun karta li ajvalil ta Atlanta (Georgia, Estados Unidos) ti Kasim Reed sbie. Li kartae jaʼ sventa chal ti lekuk chʼambil xaʼi sbaik li buchʼutik chkʼotik ta oxib mukʼta asamblea ti ch-echʼ li ta jteklume.

Jech xtok, li j-abteletik ta ayuntamiento ta Atlantae laj yalik ek ti lekuk chʼambil xaʼi sbaik li buchʼutik chkʼotik li ta tsobajeletik taje. Xi laj yalike: «Oyik jutuk mu vaxakibuk miyon stestigotak Jeova ta spʼejel Balumil, ep ta tos stsʼunbalik xchiʼuk skʼopojelik, pe jmoj oyik ta skoj ti jmoj kʼusi tskʼan tstaike [...] xchiʼuk ti tskʼan chichʼik ta mukʼ li Jeovae, li Dios ti chalbe skʼoplal li Vivliae xchiʼuk ti jaʼ spasoj skotol li kʼusitike».

Yoxibal li asambleae echʼ ta julio xchiʼuk ta agosto ta 2014, chibe ta inglés, yan li june ta español. Likemik tal ta 28 lumetik li buchʼutik kʼotik ta asambleae. Li kʼusi echʼ ta inglese koʼol tajek yorail laj yichʼ etʼesel ta ruso xchiʼuk ta japonés kʼop sventa xaʼibeik smelolal kʼusi ch-echʼ li buchʼutik jech skʼopike. Ta yoxibal asambleae la stsob sbaik 95,689.

Echʼ 24 asamblea internasional yuʼun stestigotak Jeova li ta 2014, ta baluneb lumetik echʼ, pe vaklajunebe echʼ ta jlom jteklumetik ta Estados Unidos.