«!Toj echʼ xa noʼox kʼanbil laj kaʼi jbakutik!» Taje jaʼ jech laj yaʼi sba jun ants ta Ucrania kʼalal laj xchikinta li kʼusi chal li jlik skarta li Jtsop Jbeiltasvanej yuʼun stestigotak Jeovae. Li Stephen Lett ti jaʼ jun li ta Jtsop Jbeiltasvaneje, la skʼel li karta kʼalal jaʼo chvulaʼaj ta Ucrania ta 10 xchiʼuk 11 yuʼun mayo ta 2014. Te van 165,000 stestigotak Jeovae laj xchikintaik.

Kʼalal laj yichʼ kʼelel li karta taje xchiʼuk li yan mantaletike, laj yichʼ jelubtasel ta voʼob jeltos kʼopetik xchiʼuk laj yichʼ jelubtasel batel ta Internet ta 700 Salonetik sventa Tsobobbail (li bu stsob sbaik li stestigotak Jeovae) ta sjunul Ucrania.

Li vaʼ kʼakʼal xtoke, li Mark Sanderson ti jaʼ jun li ta Jtsop Jbeiltasvaneje, jaʼ onoʼox la skʼel li karta kʼalal laj yetʼes jun mantal ta Rusia. Li mantale laj yichʼ jelubtasel ta 14 jeltos kʼopetik xchiʼuk 180,413 stestigotak Jeova laj xchikintaik ta 2,500 tsobobbailetik ta Rusia xchiʼuk Bielorrusia.

Li skarta li Jtsop Jbeiltasvaneje jaʼ laj yichʼik tsʼibabel batel li tsobobbailetik ta Rusia xchiʼuk Ucrania. Li ermano Sanderson la skʼel ta ruso, li Betel yuʼun stestigotak Jeova ta Rusiae xi la tsʼibae: «Li Jtsop Jbeiltasvanej ti yakʼoj ta ilel ti oy tajek ta yoʼonton li tsobobbailetik li ta lumetik liʼe jaʼ chpatbat-o tajek yoʼonton li ermanoetike. Xkoʼolaj kʼuchaʼal liʼ nopol oy ta jtojolalkutik yaʼeluk li Jtsop Jbeiltasvaneje».

Li karta taje jaʼ sventa tspatbe xchiʼuk stsatsubtasbe yoʼonton li stestigotak Jeova li ta lumetik taje, ta skoj ti toj echʼem saʼik kʼop li jpolitikoetik tee. La stijbe yoʼonton li ermanoetik ti mu stikʼ sbaik ta politikae xchiʼuk ti xchʼunikuk li beiltasel ta Vivlia ti mu stakʼ skap sbaike (Juan 17:16).

Ta skoj ti te oy ta snopbenik taje, li Jtsop Jbeiltasvaneje la svulesbe ta sjol li ermanoetik ti tsots skʼoplal skʼan spasik orasion, xchanik Vivlia xchiʼuk ti snopbeik smelolal sventa lekuk-o xil sbaik xchiʼuk li Jeovae. Jech xtok albatik ti akʼo spat yoʼontonik ti chkʼot onoʼox ta pasel li kʼusi yalojbutik Dios ta Isaías 54:17 ti xi chale: «Pero muʼyuc spasojic jchopuc abtejebal ti xuʼ chayulesot oe»

Li kartae xi tstsutse: «Jkʼanojotkutik tajek akotolik. Teuk me ta ajolik ti te oyoxuk ta jnopbenkutike xchiʼuk ti jech-o ta jkʼoponkutik Jeova ta atojolalike».

Li Betel ta Ucrania xi laj yal ta sventa li vulaʼal taje: «Li ermanoetike kʼot tajek ta yoʼontonik ti yichʼik akʼbel ta ilel slekil oʼontonal xchiʼuk li kʼusi la spasik li Jtsop Jbeiltasvanej ta stojolalike. Kʼalal ay svulaʼan ermanoetik ta Rusia li ermano Sandersone jaʼo ay ta Ucrania li ermano Lett eke, ta skoj taje te vinaj ti jmoj tsobol li steklumal Diose xchiʼuk laj yakʼbeik iluk li ermanoetik ti kʼanbilik tajek yuʼun Jeova xchiʼuk Jesuse. Xuʼ xkaltik ti ta yorail noʼox vul li vulaʼal taje. Li avie oy xa kipalkutik sventa xkuch kuʼunkutik kʼusiuk vokolal jnuptankutik xchiʼuk chitunkutik-o batel ta stojolal li Jeovae».