Li ta slikebaltik julio ta 2013, oy 28 stestigotak Jeova ta Brasil, likik batel ta municipio ta São Félix do Xingu ti batik ta yosilal cayapós xchiʼuk ta yurunas. Xanavik batel ta ukʼum Xingú ta jun uni varko ti 15 metro snatile. Li ukʼum taje te van chaʼmiluk kilometro snatil ti te ch-ikʼvan batel ta snorteale xchiʼuk te to chkʼot ta Amazonas.

Ti kʼu yuʼun batike jaʼ sventa xbat yalbeik aʼyej ta sventa Ajvalilal yuʼun Dios li buchʼutik te nakalik ta stiʼiltak ukʼume. Kʼalal yoxibal xaʼox kʼakʼale, li jtsop stestigotak Jeovae kʼotik ta jun uni jteklum ta Kokraimoro, ti bu lek chʼamatike. Kʼalal ilatik yuʼun jun jnakleje xmuyubaj noʼox lik ikʼvanuk ta skʼob. Li buchʼu yakal ch-ikʼatik batele laj yal li kʼusi tskʼan chal li jun jnaklej taje: «¡Laʼik, ta jkʼan ta xkojtikinotkutik akotolik!».

Li stestigotak Jeovae la xchiʼinik ta loʼil skotol krixchanoetik: la skʼoponik junantik ti buchʼutik ta xkʼopojik ta portuguese, xchiʼuk junantike ta senya noʼox la skʼoponik xchiʼuk jaʼ la stunesik li lokʼoletik ta vunetik yakal chakʼike. Ta sjunul yoʼonton la xchʼamik li vunetike. Pe li vun ti mas lek laj yilike jaʼ li foyeto Chikintao kʼusi chal Dios sbie.

Jun prekursor espesial (o chtun ta stojolal Jeova ta tsʼakal ora) ti Gerson sbi ti likem ta São Félix do Xingue, chal kʼusi kʼot ta pasel kʼalal laj yakʼbe jun vinik li livro Loʼiletik ta Vivlia sbie: «Kʼalal laj yil li livroe, tsots la stsak ta xchibal skʼob. Mu xa skʼan skolta jlikeluk».

Kʼalal ayik stestigotak Jeova li ta stiʼiltak ukʼume laj yiktabeik komel krixchanoetik te van voʼob sien livroetik, foyetoetik xchiʼuk revistaetik, solel ep la stojik ta vokol li krixchanoetik taje. Li jnaklejetik ta Kawatiree, mas kʼot ta yoʼontonik ti chal Vivlia ti jutuk xa skʼan xkʼot ta jun paraiso li Balumile. «Li ta Paraisoe jech xa chkuxiik kʼuchaʼal voʼotik li krixchanoetike», jech la stsutses sloʼil Tonjaikwa, jun cayapó ti lek yoʼontone.

Ep li jnaklejetik ta São Félix do Xingu yaʼiojik xa onoʼox ti chkʼotik li stestigotak Jeovae. Simone, jun jcholmantal li ta jtsop ti batik ta cholmantale, laj yal ti oy la junantik ti laj yalik ti xuʼ van mu x-akʼat x-ochik ta parajeetik xchiʼuk li xchiʼiltak ta cholmantale. Pe chʼabal kʼusi xkʼot ta stojolalik. Xi chal li Simonee: «Toj lek laj kichʼkutik chʼamel, xchiʼuk la jcholbekutik mantal skotol li krixchanoetike».