Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Stestigotak Jeova

tsotsil

Laj yichʼik akʼbel Svivliaik ta skʼop stukik

Laj yichʼik akʼbel Svivliaik ta skʼop stukik

Li stestigotak Jeovae tspukbeik skotol buchʼuuk noʼox oy ta yoʼonton tskʼel li Vivlia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras sbie.

Oy ep organisasionetik sventa Vivliae ep ta mil miyonetik Vivlia slokʼesojik ta jayibuk kʼopetik. Pe oy epal krixchanoetik xtok ti vokol chaʼiik stael junuk li ta skʼop stukike. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun oy buchʼutik muʼyuk x-ayan lek stakʼinik ti xuʼ smanik-oe. Jech xtok, oy jlom organisasionetike mu xakʼbeik li buchʼutik jelel srelijionike. Jaʼ yuʼun li stestigotak Jeovae sjelubtasojik ta mas ta 115 kʼopetik li Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras xchiʼuk buchʼuuk noʼox spukbeik.

Jkʼeltik junchibuk skʼelobiltak:

 • Ruanda: Xi chalik Silvestre xchiʼuk Venantie ti oy chanib yalab xnichʼnabike: «Ta skoj ti abol jbakutik tajeke, mu x-ayan stojol kuʼunkutik sventa oyuk jujulik Jvivliakutik. Pe li avie, oy xa Jvivlia jvakvoʼalkutik jaʼ li Traducción del Nuevo Mundo ta Kiniaruandae. Jujun kʼakʼal ta jkʼelkutik ta komon».

  Xi laj yal jun pastor ta jun relijion li ta lum taje: «Lek xkaʼibe smelolal li Vivlia liʼe. Jech, mi jaʼuk xkoʼolaj xchiʼuk li yantik ti jkʼelojan xae. Ta melel oy ta yoʼonton krixchanoetik li stestigotak Jeovae».

 • República Democrática del Congo: Jlom relijionetik ti tspukik Vivlia ta lingala kʼope, ti jaʼ mas jech chkʼopojik li ta lum taje, muʼyuk la skʼan la xchonbeik li stestigotak Jeovae.

  Jaʼ yuʼun li stestigotak Jeova ta lum taje xmuyubajik xa tajek kʼalal laj yichʼik akʼbel ta jun mukʼta tsobajel ta oxib kʼakʼal li Traducción del Nuevo Mundo ta lingalae. Skotolik xmuyubajik xa noʼox yuʼun kʼalal to li ta polisiaetik ti chchabiik li bu echʼ li mukʼta tsobajele la xchol sbaik sventa skʼanik jlikuk Svivliaik ek. Jech oxal kʼalal to li avie, li stestigotak Jeova ta lum taje tstunesik xchiʼuk tspukik ta sjunul yoʼontonik li Vivliae.

 • Fiyi: Li Vivliaetik ta fiyi kʼope toj toyolik stojol, jaʼ yuʼun epal testigoetik persa jaʼ toʼox tstunesik li Vivlia Traducción del Nuevo Mundo ta inglese. Pe li ta 2009 akʼbatik li Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas (Achʼ Testamento) li ta skʼop stukike.

  Labal sba tajek laj yaʼi jun vinik ti kʼun ta aʼiel li Vivlia taje, jaʼ yuʼun la skʼan jlik. Pe ta skoj ti lajem xaʼoxe, albat yuʼun stestigotak Jeova ti skʼan akʼo to smala junuk ue. Ta skoj ti oy tajek ta yoʼonton jlikuke, bat saʼ jun testigo ta yan jteklum ti oy yuʼune, 35 kilometro snamal to ibat. Xi laj yal li vinike: «Toj kʼupil tajek chkaʼi li Vivlia liʼe, jaʼ mu jechuk li yantike. Lek jamal xchiʼuk kʼun ta aʼiel».

 • Malaui: Kʼalal lik xchan Vivlia xchiʼuk stestigotak Jeova li Davidee, kʼot ta sna krixchanoetik ti oyik ta Iglesia Bautistae, vaʼun la spojbeik li Vivlia ti laj toʼox yakʼbeike. Ta skoj ti toyolik stojol li Vivliaetik ta Malauie, tsnopilan mi xuʼ to van sta junuk ta tsʼakal.

  Ta skoj ti laj yichʼ pasel li Traducción del Nuevo Mundo ta Chichewae kʼot ta pasel li kʼusi onoʼox oy ta yoʼontone. Xi xa xmuyubaj laj yal kʼalal akʼbat jlike: «Li avie oy xa jlik Jvivlia ti jaʼ xkom to yutsil li yantike».

Leʼ xa ta 60 jabil kʼalal laj yichʼ lokʼesel li sba vokʼal li Traducción del Nuevo Mundo ta inglés ta jun mukʼta tsobajel ta Nueva Yorke, xi lokʼ mantale: «Kʼelik sliklejal, chanilanik xchiʼuk pukbeik yan krixchanoetik». Sventa xkʼot ta pasel taje, oy xa yichʼoj pasel mas ta 175 miyon ta lik li Traducción del Nuevo Mundo sbie. Li avie oy xuʼ xichʼ tael te van ta 50 kʼopetik li ta Internet eke.