Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Chakʼik venta ta Estonia ti «toj lek» li achʼ Vivliae

Chakʼik venta ta Estonia ti «toj lek» li achʼ Vivliae

Li ta 2014 oy jun institusion ta Estonia laj yal ti toj lek pasbil li Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ti lokʼ ta estonio kʼope. Li institusione laj yal ta slikebal ti oy vaxaklajunlik jeltos livroetik ti lek pasbile, vaʼun jaʼ kʼot ta terser lugar li Vivlia ta estonioe.

Lokʼ ta 8 yuʼun agosto ta 2014 li achʼ Vivlia taje, vaʼun li Kristiina Ross ti ch-abtej ta jun institusion sventa jeltos kʼopetik ta Estoniae jaʼ laj yal ti lek pasbil li Vivliae. Laj yal ti «kʼun xchiʼuk kʼupil sba ta kʼelel» li Traducción del Nuevo Mundo ta estonioe, xi to laj yale: «Skotol li kʼusi laj yichʼ pasel sventa la sjelubtasike slekubtasoj ti kʼu yelan chichʼ jelubtasel kʼop ta estonioe». Jun maestro sventa vunetik xchiʼuk stalel kuxlejal ti Rein Veidemann sbie chal ti «toj lek» li achʼ Vivliae.

Ta 1739 lokʼ ta baʼyel velta sliklej li Vivlia ta estonioe, vaʼun te lik spasik tal yan Vivliaetik. Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun ti «toj lek» li Traducción del Nuevo Mundo ta estonioe?

Lek tukʼ jelubtasbil. Jlik Vivlia ta estonio ti lokʼ ta 1988 xi la sjelubtasbe li sbi Diose: «Jehoova» (Jeova), mas ta 6,800 ta velta jech la sjelubtasik li ta Tsʼibetik ta Evreo Kʼope (Pokoʼ Testamento). * Li Traducción del Nuevo Mundo ta estonioe maʼuk noʼox jech yepal chal taje. Yuʼun ti bu skʼan tikʼel laj yilik li ta Tsʼibetik ta Griego Kʼope (Achʼ Testamento), la stikʼik li ta Traducción del Nuevo Mundo.

Jamal ta aʼiel. ¿Mi lek tukʼ jelubtasbil xchiʼuk jamal ta aʼiel li Traducción del Nuevo Mundo ta estonioe? Jun jelubtasej kʼop sventa Vivlia ti lek ichʼbil ta mukʼ ti Toomas Paul sbie xi laj yalbe skʼoplal ta jlik periodiko li Traducción del Nuevo Mundo: «Ta melel toj lek pasbil xchiʼuk lek kʼun ta kʼelel ti kʼu yelan jelubtasbil ta estonio kʼope». Xi to laj yale: «Xuʼ xkal ti jaʼ to sba velta ti toj lek pasbil xchiʼuk lek kʼun ta kʼelele».

Tstabeik sbalil li Vivlia ta estonio kʼope

Toj labal sba kʼu yelan chilik li Traducción del Nuevo Mundo li jnaklejetik ta Estoniae. Jun estasion ta radioe la sjelubtas jun programa ta 40 minuto ti jaʼ laj yalbeik skʼoplal li achʼ Vivliae. Oy jnitvanejetik ta relijion xchiʼuk li buchʼutik oy srelijionike la skʼanbeik Vivlia li stestigotak Jeovae. Jun eskuela ta Tallinn ti tsots skʼoplale la skʼanik batel jtob ta lik li Traducción del Nuevo Mundo sventa stunesik kʼalal chchanunajike. Lek xaʼiik skʼelel livroetik li jnaklejetik ta Estoniae, vaʼun li stestigotak Jeovae lek xaʼi tspukik batel li Vivlia ti lek tukʼ jelubtasbil xchiʼuk jamal ta aʼiele.

^ par. 5 Li Ain Riistan ti jaʼ presidente sventa chchanbeik skʼoplal li Achʼ Testamento li ta universidad ta Tartue xi laj yal kʼalal laj xaʼox yal kʼuxi chalik toʼox sbi Dios «Jeova» li ta Estoniae: «Ta jnope toj lek chichʼ tunesel avi li biil Jeovae. Mu ventauk ti bu likem tale, [...] tsots skʼoplal chil epal krixchanoetik xchiʼuk ep kʼusi skʼan xal: li Diose jaʼ Jeova sbi ti la stak tal Xnichʼon sventa tspoj li krixchanoetike».