Li ta jmukʼta tsobajelkutik internasionale ta jtsob jbakutik jayibuk kʼakʼal ti ta epal lumetik likemunkutik talele, jelel jtalelal jkuxlejalkutik xchiʼuk jkʼopkutik sventa ta jkʼupinkutik chanubtaseletik ta Vivlia xchiʼuk sventa jpatbe jba koʼontonkutik xchiʼuk li kermanotakutike.