Kʼelo li kʼusi yichʼoje

¿Mi xchʼunojik stestigotak Jeova ti ta vakib noʼox kʼakʼal —ti 24 ora chjalij jujun kʼakʼal— la spas kʼusitik li Diose?

¿Mi xchʼunojik stestigotak Jeova ti ta vakib noʼox kʼakʼal —ti 24 ora chjalij jujun kʼakʼal— la spas kʼusitik li Diose?

Mu jechuk jchʼunojkutik maʼ taje. Akʼo mi jchʼunojkutik ta melel ti jaʼ la spas skotol kʼusitik li Diose, muʼyuk jchʼunojkutik ti ta vakib noʼox kʼakʼal —ti 24 ora chjalij jujun kʼakʼal— la spas kʼusitik li Diose. ¿Kʼu yuʼun ti muʼyuk jech jchʼunojkutike? Yuʼun mu jechuk chal li Vivliae. Kalbetik chibuk skʼoplal taje.

  1. Sjalil li vakib kʼakʼal la spas kʼusitik li Diose. Jlom li buchʼutik xchʼunojik ti ta vakib noʼox kʼakʼal la spas kʼusitik li Diose, jaʼ noʼox la chjalij 24 ora jujun kʼakʼal. Pe kʼalal chal jun kʼakʼal li Vivliae oy kʼu sjalil smakoj batel (Génesis 2:3, 4; Salmo 90:4).

  2. Ti kʼu xa sjalil te oy li Balumile. Li kʼusi xchʼunojik xtok li buchʼutik chalik ti ta vakib noʼox kʼakʼal la spas kʼusitik li Diose, jaʼ ti oy to noʼox la jaymiluk jabil smeltsajel li Balumile. Pe jaʼuk li Vivliae chal ti te xa onoʼox oy vinajelbalumile te xa onoʼox oy kʼalal skʼan toʼox xlik spas kʼusitik li Diose (Génesis 1:1). Jaʼ yuʼun, li stestigounkutik Jeovae muʼyuk chopol chkaʼikutik kʼalal chalik li sientifikoetik ti xuʼ van oy xa ta jaymiluk jabil smeltsajel li Balumile.

Li stestigounkutik Jeovae jchʼunojkutik ti oy buchʼu la spas li kʼusitike, jaʼ yuʼun muʼyuk jkontrainojkutik li sientifikoetike. Li kʼusi noʼox jchʼunojkutike jaʼ ti jutuk mu koʼoluk li kʼusi chal Vivlia xchiʼuk li kʼusi chal li siensiae.