Li Centro de Detención de Inmigrantes Curtin ti nopol xil li Derby (Australia Occidental), yakʼojbe jujun sdiplomaik balunvoʼ stestigotak Jeova ta skoj ti toj lek kʼusi spasojik ta skoltael li buchʼutik chukajtike. Taje jaʼ te chchukatik li buchʼutik yan-o slumalike xchiʼuk jaʼ mas mukʼ ta sjunul Australia. *

Li stestigotak Jeovae chkʼotik jujun xemana ta svulaʼanel li jchukeletik sventa x-albatik li kʼusitik kʼotem ta stojolalike, vaʼun chalbeik ek li kʼusi chal Vivlia ti chpatbat yoʼontonike. Li Christopher Riddoch ti yichʼoj tsots yabtel sventa s-organisasion relijionetik xchiʼuk talel kuxlejaletike xi chale: «Ta anil noʼox xvinaj ti tstabeik sbalil li jchukeletik kʼalal chvulaʼanatike». Chal xtok ti mas xa xmuyubajik xchiʼuk mas xa lek chaʼi sba li jchukeletik kʼalal yichʼojik xaʼox vulaʼanel yuʼun stestigotak Jeovae, jech xtok li stuke chil ti jaʼ ch-akʼbat-o snaʼik ti oy yan krixchanoetik ti tsvul yoʼontonik ta stojolalike.

Li Christopher Riddoch chal xtok ti jaʼ sbikʼit kʼelobil ti tskʼan tstojbeik ta vokol li stestigotak Jeova ti laj yakʼbeik li diplomae, yuʼun «chkoltavanik sventa stukʼibtas xkuxlejal li krixchanoetik ti oy ta sbaik skʼelel tee». Jech xtok, ta skoj ti jech yakʼojbeik yipal spasel li stestigotak Jeovae jaʼ la «skʼelobil ti lek skʼoplal li yutsʼ yalalike, li stsobobbailike xchiʼuk li srelijionike».

^ par. 2 Li chukinabe x-och yuʼun 1,500 krixchanoetik.