Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Li epal varkoetike la stsob li buchʼutik tskʼanik kolebale

Li epal varkoetike la stsob li buchʼutik tskʼanik kolebale

Li ta 6 kʼalal ta 16 yuʼun junio ta 2013, ta smiyonal xa noʼox krixchanoetik ta spʼejel Balumil ayik ta skotleb varko ta Ruán ta snorteal Francia. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun tskʼel yaʼiik li kʼusi toj labal sbae: jaʼ ti tstsob sba epal varkoetik sventa paskʼope.

Xanavik batel 120 kilometro li ta ukʼum Sena ti te ch-echʼ batel ta Normandiae. Vaʼun te koti li varkoetik ti toj echʼ noʼox kʼupilik sba xchiʼuk ti toj echʼ noʼox mukʼtike, jaʼ te kotiik li ta tiʼ nab ti 7 kilometro sjamleje ti jaʼ sventa chapanbile. Jalik lajunebuk kʼakʼal li varkoetike, vaʼun muyik ta jaykotuk varko li jvulaʼaletik ti oy 45 ta kot li varkoetike.

¿Kʼu yuʼun ti toj ep ay krixchanoetike? Yuʼun la toj echʼ noʼox lek chilik li mukʼta varkoetike, taje jaʼ jech laj yal li buchʼu la xchapanbe skʼoplal xchiʼuk ti jaʼ la slikes spasele. Yuʼun jutuk mu skotoluk li krixchanoetike —kerem tsebetik xchiʼuk li buchʼutik oy xa sjabilalike— ta snopik ti nom bu chbatik ta xanbal xchiʼuk ti tsta skolebalike.

Maʼuk noʼox taje, yuʼun ta smilal noʼox krixchanoetik ti nom likemike laj yaʼiik ti xuʼ staik yan kolebale, ti jaʼ chakʼ li kʼusitik melel ta Vivliae (Juan 8:31, 32). Kʼalal te chavanik li ta kʼupil sba voʼneal lum Ruane, ti te chanavik batel li ta bikʼtal kayeetik ti solel noj ta krixchanoetike, te chilik li xcholobil vunetik ti stakʼ jochel ti jaʼ yuʼunik li stestigotak Jeovae. Kʼalal chnopaj batel junuk krixchanoe o junuk j-abtel ta varkoe, ch-albat ti xuʼ stsak jlikuk vun ta moton ti lokʼem sloʼilal ta Vivliae. Ep jaʼ lek laj yilik li revista Li Jkʼel osil ta toyole ta junio ta 2013 ti xi sbie: «¿Bakʼin chlaj ti chopol kʼusi chichʼ nopel ta anil ta stojol yantike?». Jech noxtok ta xichʼik albel ti xuʼ xbatik ta yaʼiel jun mantal ta francés, ta inglés xchiʼuk ta español.

Jlom krixchanoetik li ta lum taje toj lek laj yilik li kʼusi tspasik li stestigotak Jeovae. Xi laj yal jun vinik ti toj lek laj yil li xcholobil vunetik ti stakʼ jochele: «¡Ximuyubaj ti liʼ chajtaoxuk xtoke! Muʼyuk jchʼunoj li kʼusi achʼunojike, pe toj lek chkil ti tukʼ avakʼoj abaik ta sventa li kʼusi achʼunojike». Xi albatik chaʼvoʼ keremetik ti jaʼik stestigotak Jeova yuʼun chaʼvoʼ viniketik ti oy xa sjabilalike: «Junuk me avoʼontonik ti stestigooxuk Jeovae».