Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Videoetik ti chakʼ muyubajele

Videoetik ti chakʼ muyubajele

Kʼalal laj xaʼox skʼel videoetik sventa ololetik ti Paso ta avamigo li Jeovae sbie, jun totil ti likem ta Malasiae xi laj yale: «Xkoʼolaj kʼuchaʼal la skʼel kʼusi chal ta yoʼonton totil meʼiletik li Jeovae».

Li videoetik ti pasbil ta karikatura ti jaʼ spasoj li stestigotak Jeovae, li buchʼutik mas te chichʼ albel skʼoplale jaʼ li jun uni bikʼit olol ti Caleb sbie xchiʼuk li yutsʼ yalale. Skotol li videoetike jaʼ te chichʼ tael li ta jw.org xchiʼuk te chchanubtasatik li ololetik ta kʼusi tsotsik skʼoplal ta sventa stalelalik xchiʼuk ta sventa mantaletik. Jech kʼuchaʼal liʼe, jun li video taje te chakʼbe yil kʼu yuʼun chopol li elekʼe xchiʼuk ti kʼu yelan xuʼ spasik orasione.

Sventa stabeik sbalil ololetik ta spʼejel Balumil li videoetike, li baʼyel videoe laj xa yichʼ jelubtasel ta 131 kʼopetik.

Toj lek chil li krixchanoetike

Jun ants ti oy voʼob yalabtake xi laj yale: «Kʼajomal to chib xemana sjelavel ti laj kichʼkutik li DVD Jehová bendice al que escucha y obedece xi sbie, ¡pe te xa van 50 ta velta la jkʼelkutik! Li DVD taje te yichʼoj talel li baʼyel mantaletike.

Li Millie ti likem ta Inglaterrae lajcheb jabil yichʼoj xchiʼuk oy jun sbankil ti Thomas sbi ti yichʼoj voʼlajuneb jabil xchiʼuk ti ip ta síndrome de Downe. Xi la stsʼiba li Millie: «Li Thomase te stikʼoj ta iPad li videoetik sventa Calebe vaʼun chakʼbe yil li xchiʼiltak ta chanune. Toj lek chaʼi li kʼejimoletike xchiʼuk toj lek snaʼ skʼejintael. Jun ermana ta jtsobobbailkutik ti laj yaʼi kʼu yelan chkʼejine, och ta okʼel. ¡Toj alakʼ sba ta aʼiel!».

Xi chal ta skarta Ava ti yichʼoj vaxakib jabil, baluneb u xchiʼuk 25 kʼakʼale: «Li Caleb xchiʼuk xvixe toj lek xtojobik ta xchanubtasel ololetik».

Li Mikaylah xi chal ta skarta eke: «Vakib jabil kichʼoj. Ta jtoj tajek ta vokol li DVD Jehová bendice al que escucha y obedece sbie. La jchan ti mi ta jchʼunbe smantal li jtot xchiʼuk jmeʼe, li Jeovae xmuyubaj.

Maʼuk noʼox karikatura

Jun kerem ti xojtikin lek kʼu yelan ta pasel li karikaturae xchiʼuk ti maʼuk stestigo Jeovae, laj yil li video Mu xa-elkʼaj sbie, toj labal sba laj yil, mas to kʼalal laj yaʼi ti jaʼ noʼox jayvoʼ krixchanoetik la spasike. Jaʼ yuʼun xi laj yale: «Xkojtikin krixchanoetik ti tspasik karikaturaetik xchiʼuk oy jakʼojbe jba kʼu van yelan ch-abtejik. Pe skotol li kʼusitik chichʼ pasel tee, jaʼ noʼox sventa tstseʼinik jlikeluk li krixchanoetike. Pe li videoetik chapasike chakʼ xjel stalelal li ololetike, chchanubtasatik ta sventa li kʼusi lek ta pasele, li kʼusi mu lekuk ta pasele xchiʼuk chkoltaatik sventa lek xbat ta nopel yuʼunik ta sventa li kʼusi tspasike. Ta melel, li kʼusi chapasike tstabeik sbalil li yantike xchiʼuk mu ta jecheʼuk noʼox chavakʼ avokolik».

Ta spʼejel Balumil tstojik ta vokol videoetik li totil meʼiletike. Jech kʼuchaʼal liʼe: Jun meʼil ti oxib jabil yichʼoj li skereme xi chale: «Li jkerem ti Quinn sbi ti laj yil li video La amistad con Jehová sbie, kʼalal oʼlol xaʼox xbat li kʼejoje, laj yakʼ li yuni kʼob ta stiʼ yoʼontone xchiʼuk xi laj yalbune: ‹Meʼ li kʼusi chkaʼie jaʼ chakʼ ti xmuyubaj li koʼontone›».