Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Kʼoponunkutik batel

Ximuyubajkutik ti xuʼ jkoltakutik li krixchanoetik ti oy ta yoʼontonik skʼan xchanik li Vivliae o ti tskʼan snaik li abtelal yakal ta jpaskutike. Tuneso li kʼusitik ta olon sventa xa saʼ junuk stestigotak Jeova ti buy nakalote.

Reunión

Association Les Témoins de Jéhovah

BP 625

F-27406 LOUVIERS CEDEX

FRANCIA

Ti kʼusi ora xuʼ xakʼopoj batele

Lunes kʼalal ta viernes

Oy ta 8:00 - 12:30 ta mal kʼakʼal xchiʼuk ta 2:00 - 5:30 ta mal kʼakʼal