Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Betel xchiʼuk ta sventa li yojtikinele

Chavichʼik albel ti xavulaʼanik li Beteletike xchiʼuk sventa xavojtikinik ti bu chichʼ pasel imprimir li vunetike. Kʼelo bu xkom xchiʼuk jayib ora xuʼ xbat avulaʼan.

Aʼyej ta skoj coronavirus (COVID-19): Ta epal lumetike, mu to xuʼ buchʼu xbat li ta Betele. Mi chakʼan chabat ta junuke, baʼyel kʼopojan batel.

Fiyi

19 St. Fort Street

SUVA

FIYI

+679 330 4766

Jvulaʼaletik ta Betel

Lunes k’alal ta viernes

Las 8 k’alal las 11 ta sob xchiʼuk la 1 k’alal las 4 ta mal kʼakʼal.

Jun ora chjalij

Li kʼusitik lek kʼotemik ta pasele

Li ta Betel liʼe, jaʼ sbainoj skʼelel li kʼusitik tspasik li stestigotak Jeova ta Fiyi, Kiribati, Tuvalu xchiʼuk Nauru. Jech xtok, liʼ chichʼ jelubtasel vunetik ta bislama, fiyiano, kiribatiano, nauruano, rotumano xchiʼuk tuvaluano.

Yaleso li foyeto ti jaʼ chalbe skʼoplal Betele