Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Betel xchiʼuk ta sventa li yojtikinele

Chavichʼik albel ti xavulaʼanik li Beteletike xchiʼuk sventa xavojtikinik ti bu chichʼ pasel imprimir li vunetike. Kʼelo bu xkom xchiʼuk jayib ora xuʼ xbat avulaʼan.

Costa de Marfil

Rue J-58 - Lot 1758

Deux-Plateaux

3ème tranche, Vallon

ABIYÁN

COSTA DE MARFIL

+225 2241-3606

Vulaʼal ta Betel

Lunes kʼalal ta viernes

Oy ta 2:00 - 4:00 ta mal kʼakʼal

Jun ora chjalij

Li kʼusitik lek kʼotemik ta pasele

Li ta Betel liʼe chichʼ jelubtasel vunetik ti lokʼemik ta Vivlia li ta kʼopetik abé, atié, baulé, bete, gouro, gueré xchiʼuk ta yacouba. Jech xtok, chichʼ pasel gravar foyetoetik xchiʼuk dramaetik ta jayibuk kʼopetik.

Yaleso junuk foyeto ti chalbe skʼoplal Betele.