Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Dios

¿Buchʼu jaʼ li Diose?

¿Mi jaʼ smeʼ Dios li Mariae?

Li Chʼul Tsʼibetik xchiʼuk ti kʼuxi lik talel li yajtsʼaklomtak Kristoe jamal chakʼ ta ilel kʼuxi lik talel li chanubtasel liʼe.

God’s Will

¿Mi jaʼ ta smul Dios ti oy vokolile?

Mi junuk krixchano kolem li ta il vokolile, mi jaʼuk li buchʼutik lek ch-ilatik yuʼun Diose. ¿Kʼu yuʼun?

Li chʼul espiritue

¿Kʼusi chal Vivlia ta sventa li matanal chakʼ Dios sventa xijkʼopoj ta yantik kʼope?

¿Kʼusi ch-akʼbatik yuʼun chʼul espiritu yoʼ xichʼik ojtikinel li melel yajtsʼaklomtak Kristoe?