Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Xchanobil 1: Chʼunbo smantal atot ameʼ

Xchanobil 1: Chʼunbo smantal atot ameʼ

¿Kʼu yuʼun skʼan jchʼunbetik smantal li jtot jmeʼtike? Xuʼ koʼol chatabeik stakʼobil xchiʼuk li Calebe.