Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Chanubtaso avalab anichʼnabik

Li loʼiletik liʼe chapanbil sventa jmoj xchanik xchiʼuk yalab xnichʼnabik li totil meʼiletike. Ta skoj ti kʼun ta aʼiel ti kʼu yelan tsʼibabile, toj jtunel yuʼun totiletik meʼiletik sventa xakʼbeik xchan yalab xnichʼnabik li kʼusitik toj tsots skʼoplal chchanubtasutik li Vivliae.