Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Notisia sventa stestigotak Jeova

Li ta pajina liʼe chata aʼyejetik sventa stestigotak Jeova. Xuʼ te xa ta aʼyejetik ti tsots skʼoplal ta sventa ti kʼu yelan chchapanvan li ajvaliletike xchiʼuk yan aʼyejetik.

2020 | Svoʼobal aʼyej yuʼun Jtsop Jbeiltasvanej

Jun ermano ti chtun ta Jtsop Jbeiltasvaneje chal kʼuxi xchabioj tal yajtuneltak Jeova avi ti xyaket chamele.

2020 | Svoʼobal aʼyej yuʼun Jtsop Jbeiltasvanej

Jun ermano ti chtun ta Jtsop Jbeiltasvaneje chal kʼuxi xchabioj tal yajtuneltak Jeova avi ti xyaket chamele.

RUSIA

Chjakʼbat sloʼilik: Voʼob ermanaetik chalik kʼu yelan och polisiaetik ta sna junantik ermanoetik li ta Ufae (Rusia)

Li buchʼutik tsabeik skʼoplal kʼusitik chkʼot ta pasel xchiʼuk li polisiaetike ochik ta sna jayibuk ermanoetik. Voʼob ermanaetik chalik kʼu yelan kʼot ta pasel.

NOTISIAETIK TA SPʼEJEL BALUMIL

2021 | Svakibal aʼyej yuʼun Jtsop Jbeiltasvanej

Jun li ta Jtsop Jbeiltasvaneje tstijbe yoʼonton li buchʼutik oy xa sjabilalike xchiʼuk chalbe skʼoplal li abtelal chichʼ pasel li ta svaʼanel naetik ti bu chichʼ ichʼel ta mukʼ li Jeovae.

NOTISIAETIK TA SPʼEJEL BALUMIL

2021 | Svoʼobal aʼyej yuʼun Jtsop Jbeiltasvanej

Jun li ta Jtsop Jbeiltasvaneje tspat koʼontontik xchiʼuk chalbutik junantik loʼil ti jaʼ chkoltaatik li utsʼ alalil sventa xkuch yuʼunik li chamel coronaviruse.

NOTISIAETIK TA SPʼEJEL BALUMIL

2021 | Xchanibal aʼyej yuʼun Jtsop Jbeiltasvanej

Jun li ta Jtsop Jbeiltasvaneje chal kʼu yelan oy li kermanotaktike xchiʼuk ta xichʼ loʼiltabel junantik sloʼil xkuxlejalik ti jaʼ tskoltautik sventa stsal batel kuʼuntik li kʼusitik xibal sba ta jkuxlejaltike.

NOTISIAETIK TA SPʼEJEL BALUMIL

2021 | Yoxibal aʼyej yuʼun Jtsop Jbeiltasvanej

Jun li ta Jtsop Jbeiltasvaneje chalbutik junantik loʼil ti te chakʼ ta ilel ti chakʼbe sbendision Jeova li cholmantal chichʼ pasel li ta yorail chamele.

NOTISIAETIK TA SPʼEJEL BALUMIL

2021 | Xchibal aʼyej yuʼun Jtsop Jbeiltasvanej

Jun li ta Jtsop Jbeiltasvaneje chal kaʼitik kʼusitik chichʼ pasel li ta Betele. Jech xtok, chal sloʼil junantik jbeteliatetik ti kʼu yelan chaʼi sbaik ta skoj li chamele xchiʼuk li bendisionetik staojike.

NOTISIAETIK TA SPʼEJEL BALUMIL

2021 | Baʼyel aʼyej yuʼun Jtsop Jbeiltasvanej

Jun li ta Jtsop Jbeiltasvaneje chal kʼusitik lek kʼotem ta pasel koliyal ti jech-o chichʼ cholel mantal akʼo mi oy li chamel coronaviruse.

NOTISIAETIK TA SPʼEJEL BALUMIL

2020 | Sbalunebal aʼyej yuʼun Jtsop Jbeiltasvanej

Ta skoj ti oy to li chamel COVID-19, jun li ta Jtsop Jbeiltasvaneje chal ti kʼu yuʼun skʼan jech-o jchabi jbatike xchiʼuk ti kʼusi xuʼ jpastik yoʼ mu xij-ipaje.

NOTISIAETIK TA SPʼEJEL BALUMIL

2020 | Svukubal aʼyej yuʼun Jtsop Jbeiltasvanej

Jun li ta Jtsop Jbeiltasvaneje chal kʼuxi xuʼ xtsal yuʼunik vokolil li kerem tsebetik ta skoj li chamel coronaviruse.

NOTISIAETIK TA SPʼEJEL BALUMIL

2020 | Svakibal aʼyej yuʼun Jtsop Jbeiltasvanej

Jun li ta Jtsop Jbeiltasvaneje chal kʼuxi yakal-o chichʼ pasel li veʼlil ta mantal akʼo mi te oy-o li tsatsal chamele.

RUSIA

¡Mu xa xiʼik yuʼun li nutsele!

Li ta tsobajel jujun jabil 2019, li Mark Sanderson ti jaʼ jun li ta Jtsop Jbeiltasvaneje la sjelubtas li mantal ti xi sbie: «¿Mi oy kʼusi ta jxiʼtatik li avie?». Laj yakʼ ta ilel jun video ti kʼu yelan laj yichʼik chukel batel li ermanoetik ta Rusiae.

NOTISIAETIK TA SPʼEJEL BALUMIL

2020 Xchanibal aʼyej yuʼun Jtsop Jbeiltasvanej

Jun li ta Jtsop Jbeiltasvaneje chalbe skʼoplal beiltaseletik ta Vivlia ti jaʼ tskoltautik mi lik jpas yan velta li kabteltik ta mantale.

NOTISIAETIK TA SPʼEJEL BALUMIL

2020 Yoxibal aʼyej yuʼun Jtsop Jbeiltasvanej

Jkʼeltik kʼu yelan koltavan Jeova sventa xjelav li mantal ti tsots skʼoplale xchiʼuk li Snaʼobil slajel Krisoe.

NOTISIAETIK TA SPʼEJEL BALUMIL

Yaʼyejal coronavirus #2

Jkʼeltik kʼuxi chchabi s-organisasion Jeova kʼalal tsots chil svokole; yakʼoj lekil jchabichijetik ti lek tskʼelutike.