Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

PAJINA JW.ORG

Kʼuxi ta tunesel ta selular o ta junuk tavleta li jpajinatik ta jw.org

Kʼuxi ta tunesel ta selular o ta junuk tavleta li jpajinatik ta jw.org

Skotol li pajinaetik o li kʼusi xuʼ jpastik ta jun komputadorae xuʼ jech ta jamtik li ta junuk telefono o ta junuk tavletae. Pe ta skoj ti kʼox noʼox li spantayaile mas chʼinik li kʼusi ta jamtike xchiʼuk jelel ta kʼelel li kʼusi yichʼoj talel sventa lekuk xvinaje. Li tojobtaseletik liʼe, tskoltaot sventa lekuk xatojob stunesel li pajina jw.org.

 Kʼu yelan ta tunesel li Menú

Li ta spantayail jun komputadorae te onoʼox xcholet chvinaj ta akʼol li kʼusi ta jkʼan ta jsaʼtike. Mi ta jamtik ta jujuntale te xcholet chyal talel li sbitak jujutos vunetike.

Li ta spantayail jun selulare xcholet chyal tal ta jun kuadro li kʼusitik ta jsaʼtik xchiʼuk li sbitak jujutos vunetike, pe ta skoj ti bikʼit li spantayaile ta snakʼ sba batel li kuadro kʼalal muʼyuk ta jtunestike sventa mu smak li kʼusi ta jkʼeltike.

 • Sventa chajam o chamak li saʼobile netʼo li oxib rayaetik ta xchikine, ti jaʼ li Menú. Mi lanetʼ ta bu junukale, ta stakot batel ta slikeb li kʼusitik yichʼanoj tale.

 • Sventa xakʼel li kʼusitik yichʼoj jujuvokʼe netʼo li bu chal JAMO. Mi la netʼe, ta sjambot li kʼusitik yichʼanoje.

 • Sventa xamak batele netʼo li bu chal SVENTA XAMAK.

 • Mi jaʼ lanetʼ li ta kuadro jw.org, ta stakot batel ta slikebal li pajinae.

 • Sventa chakʼel kʼusitik kʼopal oye, netʼo li bu chal Tʼujo kʼusi kʼopal.

 • Mi oy kʼusi chakʼan chasaʼe, akʼbo klik li bu chal Sventa chasaʼ.

 Kʼuxi ta kʼelel junuk xchanobil o junuk kapitulo sventa junuk vun

Li ta spantayail jun komputadorae, li saʼobil yuʼun jun vune te chvinaj kʼalal yakal chakʼel batel junuk xchanobil o junuk kapituloe. Pe li ta spantayail jun selular o ta junuk tavletae mu xvinaj li saʼobile.

 • Akʼbo klik li bu chal Saʼobil sventa xakʼel li kʼusitik yichʼoj li vune. Mi lanetʼ ta junuk xchanobil o kapituloe ta sjambot talel li kʼusi yichʼoje.

 • Akʼbo klik li bu chal Li pajina kome sventa xa chaʼkʼel li xchanobil o kapitulo echʼe.

 • Akʼbo klik li bu chal Yan mantal sventa xa chan yan xchanobil o yan kapituloe.

 • Akʼbo klik li bu chal Tikʼo ochel sventa x-och batel li saʼobile, vaʼun xuʼ xakʼel-o batel li kʼusi ajamoje.

 Kʼuxi ta kʼelel Vivlia ta internet

Batan ta VUNETIK XCHIʼUK YAN KʼUSITIK > VIVLIA vaʼun akʼbo klik ta Vivlia ti oy ta Internete. Xuʼ xavakʼbe klik noxtok li bu chal «Kʼelo ta Internet li Vivliae», ti te oy ta slikeb li pajinae.

Li ta Barra de navegación sventa li Vivliae, tʼujo junuk livro, junuk kapitulo, vaʼun akʼbo klik li bu chal Batan ta.

Kʼalal yakal chakʼel batel li kapituloe, jamal-o li Barra de navegación xchiʼuk li Barra de menú sventa mas kʼun chavaʼi ta saʼel yan kapitulo.

 • Mi chakʼan mas jamal xvinaj li ta apantayae, netʼo li bu chal Quitar sventa xtupʼ batel li Barra de navegación sventa li Vivliae. Kʼalal atupʼoj xa ox lokʼele, skʼan xasaʼ ta slikeb o ta slajeb li pajina sventa xasaʼ yan kapituloe.

 • Akʼbo klik li bu chal Mantener, sventa teuk-o li Barra de navegación sventa li Vivlia.

 • Akʼbo klik li bu chal Saʼobil sventa xasaʼ li livroetik oy ta Vivliae.

 • Akʼbo klik li bu chal Li pajina kome sventa xakʼel li kapitulo echʼe.

 • Akʼbo klik li bu chal Yan mantal sventa xakʼel li yan kapituloe.

 • Akʼbo klik li bu chal Tikʼo ochel sventa x-och batel li saʼobil yuʼun Vivliae.

 Kʼuxi ta chikintael junuk gravasion

Mi la ajam junuk vun ti oy sgravasionale, te chvinaj talel li Barra de audio.

 • Akʼbo klik li bu chal Stijobil sventa xachikintae.

 • Akʼbo klik li bu chal Pajeso sventa xapajes li gravasione. Akʼbo klik li bu chal Stijobil sventa xachikinta yan veltae.

 • Xuʼ xajoch batel sventa xajelubtas o xasutes li gravasione, jaʼ ti bu chakʼane.

Mi latij li gravasione, akʼo mi xanit yalel ta olon li xchanobile, li Barra de audioe tey-o chvinaj. Taje jaʼ tskoltaot sventa xapajes o xalikes li gravasione sventa mu xchʼay avoʼonton kʼalal chakʼel batele.