Jat chipaam

Ir al menú secundario

Titzuʼ naq kʼola chipaam

Testigos de Jehová

tzʼutujil

Tnimaaj Dios y nawiʼl na jun kʼaslemaal majoʼn nkʼis ta

Najbʼeey rubʼixik

Najbʼeey rubʼixik

Ajaaw jaraʼ jun tatixeel, nuqrajoʼ (1 Pedro 5:6, 7)

Dios xwinqersana qxiin jaraʼ rmaal looqʼ nuqrutzʼet. Jun utzlaaj tatixeel nrajoʼ utz nikiʼeela ralkʼwaal, nuyaʼ kinaʼooj. Junaam rukʼin Dios nuyaʼ runaʼooj chka konjilaal winaq che nikutqiij naq nkibʼan che utz nkiʼeela chpaam kikʼaslemaal.

Dios nuyaʼ utzlaaj taq naʼooj chqa ajoj che nqawiʼl jun kiʼiil kʼaslemaal kʼin jun yuqbʼal qakʼux.

Taq niqnimaaj Dios, jaʼ nuyaʼ na qanaʼooj che niqchumiij qakʼayewaal, noqorchajiʼeej kʼin noqrutoʼ.

Majoʼn ruyoon ta jawra nbʼiij Dios. ¡Chqaa nuyaʼ na jun qakʼaslemaal majoʼn nkʼis ta!

 Qakanooj Dios kʼin qanimaaj utz kʼaaraʼ nuyaʼ qakʼaslemaal majoʼn nkʼis ta (Santiago 4:8; 1 Juan 2:17)