Jat chipaam

Ir al menú secundario

Titzuʼ naq kʼola chipaam

Testigos de Jehová

tzʼutujil

Tnimaaj Dios y nawiʼl na jun kʼaslemaal majoʼn nkʼis ta

 TIJOXIK 10

¿Naq utzil nuyaʼ Dios chka winaqiiʼ je xkinimana rixiin?

¿Naq utzil nuyaʼ Dios chka winaqiiʼ je xkinimana rixiin?

Ikʼiy winaq nikikʼastaj na chwach Rwach-uleew (Hechos 24:15)

Titchʼbʼo atet, ¡naq utzil nuyaʼ na Dios chawa taq xtanimaaj! Dios nuyaʼ jun chʼajchʼoj abʼaqiil, majoʼn chik yubʼilaal kʼin majoʼn chik itzeel winaqiiʼ. Konjilaal winaq nkiyaʼ na yuqbʼal kʼux chbʼel kiiʼ.

Majoʼn chik rukiʼy rupoqnaal, nixta oqʼeej, majoʼn kʼo ta jun nrijaxa nixta nkoma.

 Afamilia kʼin awixbʼiil nkikʼje na awkʼin. Qas kiʼiil kʼaslemaal chpaam kʼaakʼ Ruwach-uleew.

Majoʼn chik xbʼeriʼiil. Konjilaal winaq nikikot na.

Ja Ruqʼatbʼal Tziij Dios nuwsaaj eela nojilaal rukiʼy rupoqnaal (Apocalipsis [Revelación] 21:3, 4)