Jat chipaam

«Jawra utzlaaj taq rbʼixik rixiin Ruqʼatbʼal Tziij Dios nchola na chwech nojilaal Rwach-uleew.» (Mateo 24:14)

¿Oq naq chwinaq ajoj testigos de Jehová?

Ajoj uqkʼola chipaam kʼiy tinaamit kʼin tzojbʼal, pero qamloon qiiʼ rmaal juunaam nqachʼobʼ. Más nkʼatzi na chqa ajoj jara, nqajoʼ nqayaʼ ruqʼiij Jehová, ja xubʼno wa Biblia kʼin nojilaal kʼola chwach Rwach-uleew. Chaqaa nqaksaaj qachʼojqʼa tzaʼn nqajoʼ nqawsaaj richbʼel Jesucristo. Nim ruqʼiij chqawech ajoj che uqajsmajmaʼ rixiin Jesús. Jujunaal chqa ajoj nuyaʼ tiempo tzra nkiqatoʼ je winaq che nkutqij chik nikʼaj tzriij Biblia kʼin Ruqʼatbʼal Tziij Dios. Ajoj nqutzijo na tzriij Jehová Dios kʼin Ruqʼatbʼal Tziij, utqiin chqabʼii jara testigos de Jehová.

Tetzuʼ qalwaar chipaam Internet. Tsikʼj Biblia chipaam Internet o twitqij chik nikʼaj chqiij ajoj o tzriij naq je niq nimaj.

 

Takʼutuuj xtkikʼut taʼ chawach Rutzojbʼal Ajaaw

Tekʼma tojxik rixiin Biblia chipaam lwaar kʼin oor nawajoʼ atet.

Videos rixiin Biblia

Videos kʼola chipaam Internet, je nkiyaʼ ruyuqbʼal kʼux rukʼin Dios.

Mloon riʼiil kixiin testigos de Jehová

Twitqiij bʼantzra nqamool waʼ qiiʼ y naq nbʼana chpaam ja qamloon riʼiil.

Niqyariij natzuʼ jawra

Tetzuʼ nojilaal kʼaakʼ wuuj kʼin nikʼaj chik rbʼixik niqyariij natzuʼ.

Videos kixiin winaq majoʼn nkikwin ta nikkʼaxaaj

Natijooj awiiʼ tzriij Biblia tzra videos kixiin winaq majoʼn nikkʼaxaaj ta.