Ilawil te bin lek staojik chaʼoxtul meʼil tatiletik te jkojkʼchikinetik ta swenta te ayix yuʼunik te Biblia ta kʼopil seña americano.