Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te kaʼteltik ta skʼasesel yantik kʼopil ta México sok ta Centroamérica

Te kaʼteltik ta skʼasesel yantik kʼopil ta México sok ta Centroamérica

Ta México sok ta joʼchajp nación yuʼun Centroamérica, ayniwan 290 ta tul te machʼatik ya skʼasesik ta yantik kʼopil te junetik sok yantik te bintik lokʼem ta Biblia yuʼun te stestigotak te Jehová te kʼaxem ta 60 ta chajp kʼopiletik. ¿Bin-yuʼun te tulan skʼoplal te aʼtelil ini? Jaʼ ta swenta te kʼalal ya skʼopon te ants winiketik ta skʼopiknix te junetik te lokʼem ta Biblia, oranax ya xkʼot ta yoʼtanik te bin ya skʼan ya yale (1 Corintios 14:9).

Ta swenta slekubtesel te kaʼteltik ta skʼasesel yantik kʼopil, ay chaʼoxtul te jkʼasesej yan kʼopiletik te ayik ta aʼtel ta oficinaetik yuʼun stestigotak Jehová ta México, bajtʼik ta oficinaetik ta slumalik te banti ay te skʼopiknixe. Jich nopol ayik sok te ants winiketik te ya xkʼopojik ta kʼopil te ya skʼasesike. Ta swenta-abi ya yichʼ lokʼesel junetik sok yantik te bintik lokʼem ta Biblia te ya xchiknaj ta aʼiyel ta leke.

¿Bin yaʼiyel ya yaʼiy sbaik te machʼatik ya skʼasesik kʼop ta swenta ini? Te Federico te ya skʼases kʼop ta náhuatl yuʼun Guerrero jich la yal: «Ayniwan lajuneb jaʼbil te aʼtejon ta México jaʼnax la jta jun familia te ya xkʼopoj jich bitʼil te joʼone. Jaʼukmeto te lumetik te nopol ayik sok te oficinaetik yuʼun te skʼasesel kʼop, jteb ma spisiluk te ants winiketik ya xkʼopojik ta kʼopil ini».

Te Karin ya skʼases kʼop ta kʼopil alemán bajo, bajtʼ ta lum Chihuahua te ay ta skʼinal México jich ya yal: «Te bitʼil ayon tey-a te banti ayik ta nainel te menonitas skoltayejon yuʼun maba ya xchʼay kuʼun te jkʼope. Ayonkotik ta nainel sok ya x-aʼtejonkotik ta tut lum, te kʼalal ya kilkotik lokʼel ta ventana te ants winiketike, ya kilkotik te ya xkoltayotik yuʼun ta patil te aʼtelil ya jpaskotike».

Te Neyfi ya skʼases kʼop ta kʼopil maya, ta ora ini ayix ta oficina ta Mérida (México) jich ya yal: «Te kʼalal ya kakʼkotik nojptesel yuʼun Biblia ta kʼopil maya, oranax ya kilkotik te kʼopiletik te ma xchiknaj ta aʼiyele. Jich yuʼun ya xjuʼ ya jlekotik kʼopiletik te chikan ta aʼiyel ta leke».

¿Bin-utʼil ya xkoltayotik yuʼun te machʼatik ya skʼoponik te junetik sok yantik te bintik lokʼem ta Biblia te ay ta kʼopiletik ini? Ya kalbeytik skʼoplal ta swenta te Elena te ya xkopoj ta kʼopil tlapaneco. Ayniwan ta cuarenta jaʼbil te jujun semana bajtʼ ta tsoblejetik yuʼun te stestigotak te Jehová ta kʼopil Español. Jaʼukmeto maba ya xkʼot ta yoʼtan te bintik ya yichʼ nopele. Jich ya yal «Ya xboon ta tsoblejetik melel jnaʼoj te yuʼunanix jich ya skʼan pasel-ae». Jaʼukmeto te kʼalal kaj snop te Biblia sok cheʼoxeb folleto ta kʼopil tlapaneco, mukʼub te skʼuxul yoʼtan ta stojol te Jehovae, jich la yakʼ sba ta abatinel sok la yichʼ jaʼ ta jaʼbil 2013. Te Elena ya yal «Ya kalbey wokol te Jehová te la skoltayon yuʼun ya xkʼot ta koʼtan te smelelil kʼope».