Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

Fotoetik te snujpʼ ya xkʼot te bintik ya yichʼ tsʼibayele

Fotoetik te snujpʼ ya xkʼot te bintik ya yichʼ tsʼibayele

¿Bin-utʼil ya yichʼ pasel te fotoetik swenta snujpʼnax ya xkʼot yuʼun-a te junetik kuʼunkotike? Akʼa kiltik te bin-utʼil la yichʼ pasel te yelaw ¡Despertad! yuʼun septiembre 2015 te banti ya yal te stituloil “¿Cuánto importa el dinero?”, swenta jich ya xkʼot lek ta koʼtantik-a te jayebto aʼtel yichʼoje. *

  • Te bin-utʼil ya yichʼ pasel. Te machʼatik ya x-aʼtejik ta Departamento yuʼun spasel Lokʼombaetik ta banti ya yichʼ akʼel pʼijubtesel yuʼun skʼop Dios ta Patterson (Nueva York, Estados Unidos), la skʼoponik te articulo yuʼun te yelaw ¡Despertad! sok la spasbeyik cheʼoxeb slokʼombail swenta jich ya yilik teme snujpʼ ya xkʼot te bin tsʼibaybile. Ta patil la yichʼbeyik bael yil te Komite yuʼun Tsʼibajel yuʼun te Jtsojb Jwolwanejetike sok la stsa te foto te banti ya yakʼ ta naʼbeyel lek skʼoplal te bin tsʼibaybile.

    Cheʼoxeb slokʼombail te yelaw ¡Despertad! te la stsaik te Komite yuʼun Tsʼibajel.

  • Te banti ya yichʼ pasel. Maba la yichʼ lokʼesel te foto ta mero banco, te machʼatik ya slokʼesik fotoetik la stuuntesik junuk te banti ya yichʼ maliyel ants winiketik ta banti ya yichʼ akʼel pʼijubtesel yuʼun skʼop Dios ta Patterson. *

  • Te machʼatik ya yichʼik lokʼtayel. La yichʼik tsael te machʼatik ya xlokʼ sfotoike, spisil testigoetik yuʼun Jehová te la spasik ta ilel te ayik ta jun banco ta mukʼul lum. Spisil te machʼatik ya xlokʼ sfotoike ya yichʼik otsesel ta jun swenta ma spisiluk-ora ya xlokʼik ta junetik.

  • Yantikxan bin ya yichʼ tuuntesel. Swenta ma xchiknaj ta ilel-a te la yichʼ lokʼesel ta Estados Unidos te fotoe, te Departamento yuʼun spasel Lokʼombaetik la stuuntesik takʼin te talem ta yan lume. Te yantikxan bin ya yichʼ tuuntesel ya xkoltayot te machʼatik ya slokʼesik foto swenta leknax ya xlokʼ-a sok te yuʼun-nix smelelil ta ilel-ae.

  • Te skʼuʼ spakʼik sok te sbonil sit yelawik. Te bitʼil la slokʼesik te fotoetik ini jaʼnix la stuuntesik te skʼuʼ spakʼike. Teme ya skʼanik kʼuʼul pakʼal te bitʼil la stuuntesik ta nameye o te bitʼil ya skʼanike, te Departamento yuʼun spasel Lokʼombaetik yaniwan spasik investigar o ya stsʼisik te kʼuʼul pakʼale. Te machʼatik ya yichʼik lokʼesbeyel sfotoik ya yichʼik bonbeyel sit yelawik jaʼ chikan bin yilel te lugare. Jtul winik te jlokʼesej foto te Craig sbiil jich la yal: «Te bitʼil ayix fotoetik sok pantayaetik te kʼax lekike, ya skʼan ya yichʼ ilel ta lek te bitʼil ya skʼan pasele. Teme maʼuke, ma lekuk ya xlokʼ».

  • Fotoetik te ya yichʼ lokʼesele. Te machʼatik la slokʼesik te fotoetike, la yilik ta lek te sakal kʼinal yuʼun jich ya xchiknaj ta ilel te kʼajkʼaleltik-a te bin yak kʼoel ta pasel ta bancoe. Te jujun fotoe ya yichʼ ilel teme lek-ay te sakal kʼinal (ta kʼajkʼaleltik, ajkʼabal o xojobal te luse), te ya spaj sba sok te lus yuʼun te lugar te banti ya xlokʼ te fotoe sok teme lek ya stsak sba soke. Te Craig la yal: «Ma pajaluk sok te videoetike, melel joʼotiknix ya jchajpantik te bin-utʼil ya xlokʼ te lokʼombae. Jaʼ yuʼun te sakal kʼinale kʼax mukʼ skʼoplal».

  • Te bitʼil ya yichʼ lekubtesele. Ta patil te machʼatik ya slekubtesik te fotoetike, la stupʼbeyik jtebuk skoloril te biyetee swenta ma jaʼuk ya xbajtʼ jsitik-a te banti talem te takʼine. Manchukme tsaj skoloril te stiʼil puerta sok te bentanae la yichʼ jeltayel ta yax swenta ya stsak sba sok te skoloril te revistae.

Ma jaʼuknax ya yichʼ lokʼesel fotoetik ta Patterson, melel ay yantik te machʼatik ya slokʼesik foto ta yantik sucursal kuʼunkotik ta swolol Balumilal (jich bitʼil Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea, Japón, Malaui, México sok Sudáfrica) ya stikunik fotoetik ta swenta te junetik kuʼunkotike. Ta jujun u, te Departamento yuʼun spasel Lokʼombaetik ta Patterson ayniwan 2,500 fotoetik ya skʼejik ta base de datos. Te fotoetik-abi, ay ya xlokʼ ta revista La Atalaya sok ¡Despertad!, ta 2015 ay la yichʼ pasel imprimir kʼaxem ta 115 miyon te jujunchajp revistae. Teme ya akʼan ya anaʼbeyxan skʼoplal, yame kikʼatkotik ta yulaʼtayel te ofisinaetik kuʼunkotik ta Patterson o yantik sucursal kuʼunkotik ta swolol Balumilal.

Jtul testigo yuʼun Jehová yak ta sjapel te revista ta scholel skʼop Dios.

^ párr. 2 Ma spisiluk ya yichʼ tuuntesel te fotoetik ya yichʼ lokʼesele. Bayal fotoetik te ma xyichʼ tuuntesel ya yichʼ kʼejel swenta ya yichʼ tuuntesel ta patil.

^ párr. 4 Te kʼalal ya yichʼ lokʼesel fotoetik ta kaye, te Departamento yuʼun spasel Lokʼombaetik ya skʼanbeyik permiso te j-aʼtel patanetik, ya yalbeyik te jayeb ta tul ants winiketik ya xlokʼik ta foto, jayeb aparato ya yichʼ tuuntesel sok te bintik ya yichʼ tuuntesel swenta lek ay-a te sakal kʼinale.