Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te sJun Génesis la yichʼ kʼasesel ta kʼopil seña americano

Te sJun Génesis la yichʼ kʼasesel ta kʼopil seña americano

La stij skʼabik te machʼatik jkojkʼchikinetik te jaʼ señail te la spakʼ skʼabik te kʼalal jich la yichʼ alel ini: «Ya yakʼbeyex stseʼelil awoʼtanik te kʼalal ya anaʼik te yak ta yichʼel kʼasesel ta kʼopil seña americano te chaʼoxchajp libro yuʼun te Escrituras Hebreas [Antiguo Testamento], sok te stsʼakajix ta pasel grabar ta video te sJun Génesis».

Te kʼopetik ini la yichʼ alel ta slajibal discurso ta mukʼul tsoblej yuʼun oxeb kʼajkʼal ta kʼopil seña americano te la spasik te stestigotak Jehovae.

Ta 2005, te stestigotak Jehová jajch skʼasesik ta kʼopil seña americano te Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras te ya xkaj ta evangelio yuʼun Mateo. Ta jaʼbil 2010 tsʼakaj ta kʼasesel te 27 libroetik te ya yichʼ naʼbeyel sba jich bitʼil Yachʼil Testamento.

Jaʼnix jich te Testigoetik ay skʼasesojikix chaʼoxchajp libro yuʼun te Biblia ta joʼchajp kʼopil yuʼun seña.

¿Bin swentail yuʼunik? Melel te Testigoetik yuʼun Jehová kʼoem ta yoʼtanik ta swenta te junetik te ya yichʼ pasel imprimir te ya xjuʼ ta kʼoponele, bayal jkojkʼchikinetik te ma snaʼbeyik swentaile. Te kʼalal toj ya yichʼ kʼasesel te yan kʼopile, te jamal chikan ta aʼiyel sok te jich ya yichʼ kʼasesel te Biblia bitʼilnix ta kʼopil seña ya yakʼ te bayal ta tul jkojkʼchikinetik te ya xkʼot ta yoʼtanike sok te xjuʼ te jun yoʼtan ya yakʼ sbaik sok te Diose. Akʼa kiltik chaʼoxtul te bin la yalik te kʼalal la yichʼik te Biblia te yichʼoj kʼasesel ta kʼopil yuʼunike.

«Te kʼalal la yichʼ lokʼesel te Evangelio yuʼun Mateo te ayix tal jun chebuk jaʼbile, jich ya yal jtul jkojkʼchikin te jchʼieltoe, jich la kil te Jehová te yuʼun-nix kʼuxon ta yoʼtan-ae, te bitʼil la yichʼ skʼasesel te sJun Génesis la schaʼalbon te kʼuxon ta yoʼtane. Ya jnaʼ te bayal te bintik yak ta spasel ta jtojol yuʼun jich ya jnaʼbeyxan sba te lek-a.»

Jtul ants te jkojkʼchikine ya schol te bin yaʼiyel la yaʼiy sbae: «¡Te kʼopil seña jamal chikan ta ilel sok bayal bintik ya yakʼ ta naʼel! La jmulan bayal te Bibliae. Ta ora ini la jnaʼix te jaʼ ya skʼan Jehová te ya jkʼopon te Biblia ta jujun versiculo, yuʼun jich ya jnaʼbeyxan sba ta lek-a. Te snaʼbeyel sba te Diose ya xkʼot kʼalal ta koʼtan sok ya yakʼ te ya jambey koʼtan te Jehová te kʼalal ya kalbey spisil te bin yaʼiyel ya kaʼiy jba te kʼalal ya jkʼopone».