Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

Fotoetik te snujpʼ ya xkʼot te bintik ya yichʼ tsʼibayele

¿Bin-utʼil ya spasik te machʼatik ya slokʼesik foto swenta tʼujbilnax ya xjil te junetike sok snujpʼnax ya xkʼot te bin ya yichʼ tsʼibayele?

Bayal ta cien te machʼatik la skʼoponik te Biblia la yakʼbeyik skuxlejal te bin ya yale

Te grabasion yuʼun Traducción del Nuevo Mundo te chaʼilbilix te lokʼ ta 2013 bayal machʼatik ya spasik grabar skʼopik jaʼ chikan te machʼa ya yalbey skʼoplal ta Biblia.

Te lum Estonia la yakʼ ta naʼel «jun mukʼul aʼtelil te juʼ ta pasele»

Te Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ta kʼopil estonio la yichʼ tsael yuʼun ya yichʼ akʼbeyel jun premio lingüístico ta jaʼbil 2014.

Dibujoetik: Alaletik te bayal ya smulanik te videoetik yuʼun karicatura

Ilawil te bintik ya yal te alaletik ta swenta te videoetik te lokʼemik ta Biblia, Amigoina te Jehová te pasbil ta karicatura te Caleb sok te Sofía.

Fotoetik te snujpʼ ya xkʼot te bintik ya yichʼ tsʼibayele

¿Bin-utʼil ya spasik te machʼatik ya slokʼesik foto swenta tʼujbilnax ya xjil te junetike sok snujpʼnax ya xkʼot te bin ya yichʼ tsʼibayele?

Bayal ta cien te machʼatik la skʼoponik te Biblia la yakʼbeyik skuxlejal te bin ya yale

Te grabasion yuʼun Traducción del Nuevo Mundo te chaʼilbilix te lokʼ ta 2013 bayal machʼatik ya spasik grabar skʼopik jaʼ chikan te machʼa ya yalbey skʼoplal ta Biblia.

Te lum Estonia la yakʼ ta naʼel «jun mukʼul aʼtelil te juʼ ta pasele»

Te Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ta kʼopil estonio la yichʼ tsael yuʼun ya yichʼ akʼbeyel jun premio lingüístico ta jaʼbil 2014.

Dibujoetik: Alaletik te bayal ya smulanik te videoetik yuʼun karicatura

Ilawil te bintik ya yal te alaletik ta swenta te videoetik te lokʼemik ta Biblia, Amigoina te Jehová te pasbil ta karicatura te Caleb sok te Sofía.

Te bin ya yakʼ ta nopel te Biblia yak ta kʼasesel ta batsʼil kʼopetik te ay Irlanda sok Gran Bretaña

Te stestigotak Jehová ya spasik tulan ta yakʼel ta nopel te bin ya yal te Biblia ta kʼopil irlandés, gaélico escosés, sok galés. ¿Bintik lek lokʼem-a?

Jpajk Biblia te ya smak cheb metro yawile

Ilawil bin-utʼil yak ta pasel Bibliaetik ta Braille ta bayal ta chajp kʼopil.

Te La Atalaya te maba tulan ta naʼbeyel swentaile

Te La Atalaya te maba tulan ta naʼbeyel swentaile lokʼ ta julio yuʼun 2011. Ilawil bin-utʼil ay bayal ants winiketik ta swolol Balumilal te koltaybilik yuʼune.

Video: Te La Atalaya te maba tulan ta naʼbeyel swentaile ya skoltay ta spʼijubtesel te alnichʼanetike

Ilawil bin-utʼil jun familia ya stuuntesik te La Atalaya te maba tulan ta naʼbeyel swentaile ya yakʼbeyik snop skʼop Dios te yal snichʼanike.

Video: «Ma jnaʼ bin ya jpas te manchuk ay kuʼun ini»

Chʼama awaʼiy te bin ya yal jtul winik te ma xyil kʼinale, sok bin-utʼil staoj bayal koltayel ta swenta te Biblia lokʼem ta braille.

Video: «Ya kalbey wokol te Jehová yuʼun te la skoltayone»

Ilawil bin-utʼil te La Atalaya te maba tulan ta naʼbeyel swentail koltaybil yuʼun te winik ini swenta ya xnoptsajxan ta stojol te Jehovae.

Te La Atalaya maʼyuk yan revista te ya xpajot yuʼun

Ya jpastik sok ya jpuktik te revista La Atalaya ta 190 ta chajp kʼopil. ¿Bin-utʼil maba pajal sok te yantik revistaetike?

Te machʼa ya skʼoponik te junetike ya xkoltayotik yuʼun te lokʼombaetike

Bayal junetik yuʼun stestigotak Jehová yichʼoj bayal lokʼombaetik te bonbilik ta lek swenta ya xkʼotxan lek ta koʼtantik te bin ya yale, jaʼnax yuʼun te ma spisiluk jiche.

La yichʼik te Biblia ta sbatsʼil kʼopik

Te Traducción del Nuevo Mundo de las santas Escrituras ma tojbiluk jaʼ chikan machʼa ya skʼan ya skʼopone.

Videoetik te lokʼem bayal ta cien kʼopiletik

Te video, ¿Bin ya yichʼ pasel ta tsoblejetik kuʼunkotik? jteb ma sta 400 kʼopiletik lokʼemix, sok te ¿Bin yuʼun ya skʼan ya jnoptik te Bibliae? kʼaxem ta 550 kʼopil.

Jun mukʼul aʼtejibal te yichʼoj 400 tut yantaetike

Jun mukʼul aʼtejibal te oranax ya x-aʼteje. Ilawil te bitʼil oranax ya setʼ, ya slats, ya yajtay sok ya yotses ta kaja te junetik sok yantik te bintik lokʼem ta Bibliae.

Te La Atalaya lokʼ ta notisia yuʼun telebision ta kʼopil groenlandés

Ta enero yuʼun 2013, te La Atalaya ta kʼopil groenlandés tsʼakaj cuarenta jaʼbil te yak ta pasel imprimir.

Ta ora ini ayix te Biblia ta kʼopil te ya xkʼopojone

Ilawil te bin-utʼil te meʼil tatiletik sok te yal snichʼnabike lek te bin staojik ta swenta te Biblia te ay ta kʼopil seña americano.

Ya yichʼ paselxan Bibliaetik

ilawil te bin-utʼil yak ta spaselxan bayal Bibliaetik te makina yuʼun spasel imprimir ta Japón.

Te sJun Génesis la yichʼ kʼasesel ta kʼopil seña americano

¡Te sJun Génesis ayix ta kʼopil seña americano!

Ta Japón yak ta pasel bayal Bibliaetik te tulan spate

La yichʼ otsesel yachʼil makina ta imprenta yuʼun te stestigotak Jehová ta Japón. Naʼbeyaxan skʼoplal ta swenta te yachʼil makina yuʼun snupʼtiklanel junetik te stukel ya x-aʼteje.

Tʼujbil kʼayojiletik ta bayal kʼopiletik

Ilawil te bayal aʼtelil yichʼoj te skʼasesel ta yantik kʼopil te tʼujbil sletraul te kʼayojiletike.

Jtebnax pajina, bayal ta chajp kʼopiletik

Ta enero yuʼun 2013, te revista La Atalaya sok te ¡Despertad! ya yichʼ pasel ta jtebnax pajina. ¿Bin yuʼun?

Ya kakʼbeykotik koltayel te machʼatik ayik ta África te ma xyilik kʼinale

Bayal ants winiketik te ayik ta Malaui te ma xyilik kʼinal ya yalik wokol yuʼun te junetik te la yichʼ lokʼesel ta braille ta kʼopil chichewa.

Te Biblia la yichʼ pasel ta lek yuʼun maba ya stsʼiʼlaj ta oranax

Ta yaʼbilal 2013 la yichʼ chaʼilel te Traducción del Nuevo Mundo (TNM) kʼax tʼubil jil sok ma stsʼiʼlaj ta oranax.

Te jkʼasesejkʼopetik yuʼun junetik ta español bajtʼik ta España

Kʼalalto ta 1909 te stestigotak te Jehová yakik ta skʼasesel ta kʼopil español te junetike. Naʼbeyaxan skʼoplal ta swenta te aʼtelil te skʼasesel ta kʼopil español te junetike.

Ayix cien jaʼbil yak ta ichʼel ta mukʼ te Dios sok kʼayojiletik

¿Bitʼil stuuntesoj te stestigotak Jehová te kʼayojiletik ta yichʼel ta mukʼ Dios?

Jun biblioteca ta celular o ta yantik aparatoetik

Te JW Library jaʼ jun aplicación te yichʼoj bayal ta chajp te bintik ya xtuun ta swenta snopel te Biblia ta skʼubulil.

Te bintik pasbil imprimir ta swolol Balumilal yak ta skoltayel ants winiketik ta snaʼbeyel sba te Diose

Te stestigotak te Jehová ayix 15 imprenta yuʼunik ta swolol Balumilal sok ya slokʼesik junetik te lokʼemik ta Biblia ta 700 kʼopiletik.

Akʼbil ta jwentatik skʼasesel te schʼul kʼop Diose (Romanos 3:2)

Te stestigotak te Jehová stuuntesojik bayal ta jchajp versión yuʼun te Biblia te siglo kʼaxixe. ¿Bin yuʼun te jich la skʼasesik te Biblia te bitʼil ya yichʼix alel te Inglés ta kʼajkʼal ini?

Videoetik te ya yakʼ tseʼel-oʼtanil

Te stestigotak te Jehová ya spasik caricatura ta video swenta alaletik yuʼun ya snojpteslan ta spasel te bin lek sok ta swenta schʼuunel yoʼtanik. Kʼax mulanbil te video.

Te página jw.org ayix kʼaxem ta 300 ta chajp kʼopil

¿Bin-utʼil ya spasik te stestigotak te Jehová te ya yakʼik bayal información ta swenta Biblia ta bayal ta chajp kʼopil? ¿Bin-utʼil te maba pajal sok te yantik paginaetike?

Ya xtal stijik música

Ayix 40 jabil te ya xtal ants winiketik ta swolol Balumilal ta swenta stijel música.

Jun folleto te bayal slokʼombail yak ta skoltayel bayal ants winiketik ta swolol Balumilal

Te folleto Chʼama awaʼiy te bin ya yal te Diose skoltayoj bayal ants winiketik ta snaʼbeyel sba te Diose sok te bin ya yal te Bibliae. Ilawil te bin ya yalik chaʼoxtul ants winiketik ta swenta te folleto ini te yichʼoj bayal lokʼombaetike.

«Jaʼ be ini»

Chʼama awaʼiy te kʼayojil ini te lokʼem ta Biblia sok te ay ta waxakchajp kʼopiletik.

Te bitʼil la yichʼ pasel te yachʼil Biblia

Ilawil te bitʼil la yichʼ pasel te Traducción del Nuevo Mundo. ¿Bin yuʼun te la yakʼik bayal tiempo, takʼin sok te la spasik tulan ta spasel te versión 2013?

Te kaʼteltik ta skʼasesel yantik kʼopil ta México sok ta Centroamérica

¿Bin-yuʼun te stestigotak te Jehová ta México sok Centroamérica ya skʼasesik kʼaxem ta 60 yantik kʼopil te junetik te lokʼem ta Biblia jich bitʼil maya, náhuatl sok alemán bajo?

Te La Atalaya te kʼasesbil ta kʼopil te ma tulanuk ta nopele ya xkʼot ta yoʼtan te alaletike (Dinamarca)

Jun familia ta Dinamarca ya yal wokol yuʼun te La Atalaya te kʼasesbil ta kʼopil te ma tulanuk ta nopele.

La Atalaya: kaj yichʼ lokʼesel ta yaʼbilalto 1879

Ilawil te bitʼil yichʼoj jeltayel te bitʼil ya yichʼ ilel te revista ini te jaʼ bayalxan yichʼoj pukel ta swolol Balumilal.