Ochan ta banti te bintik yichʼoje

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Ya yichʼ kanantayel te kʼinal ta Warwick

Ya yichʼ kanantayel te kʼinal ta Warwick

Te stestigotak te Jehová yakik ta spasel yachʼil mukʼul naetik ta swenta te bantito ya yichʼ ilel te yaʼtelik te nopol ay ta mukʼul pamal jaʼ Sterling Forest (Blue Lake), ta teʼtikil yuʼun te estado Nueva York (Estados Unidos). ¿Bin yakik ta spasel yuʼun ya skanantayik te kʼinale?

Te stestigotak te Jehová la sjoyik ta maya spisil te kʼinal te banti yak ta pasel te mukʼul naetik swenta maba ya x-ochik-a te chambalametik te ya stas sbaik jich bitʼil te teʼtikil crótalo (jaʼ jun jchajp chan), sok te tortuga de caja te ay ta Carolinas soknix te teʼtikil galápago. Te bin swentail te jich la yichʼ pasele, jaʼ te manchuk chukul ya xjil te chambalametik te banti ay te aʼtelil sok te ya xjuʼ x-ejchʼenajike. Jich yuʼun ya yichʼ ilel spisil-ora te banti joybil te kʼinale. Te kʼalal bin-ora ya xjuʼ ta pasel te aʼtelile sok te bin-ora ya yichʼ lokʼesel te mayae, biluk ta chajpil crótalo te ya yichʼ tael te banti ya xjil te mukʼul naetike yame yichʼ tsakel yuʼun te machʼanix yichʼoj yaʼtel ta yilel-a chambalametik.

Yaxal mut te kʼankʼantik sbonil snukʼ

Swenta maba kejchajik ta spasel spechechik te teʼtikil yaxal mut-abi (o venturas azulillos), la yichʼ bojel te teʼetik te kʼalal yorail toib-ae. Te kʼalal ya xjuʼ te aʼtelile, te stestigotak te Jehová yame spasik skajaul spechech te teʼtikil mutetik-abi swenta ya sujtik tal.

Te bitʼil ya yichʼ chajpanel te kʼinal sok ta akʼintayele jaʼnax ya yichʼ pasel ta yuilal bael octubre sok marzo swenta jich ya xpujk sbakʼ sok ya xchʼi te teʼ sbiilinej Scutellaria integrifolia, te yak ta tupʼele. Jaʼ swentail te jaʼnax ya yichʼ pasel te aʼteliletik ta skʼajkʼalel-abi, manchukme ta yaʼbilalto 2007 maʼyuk yichʼoj tael ta skʼinal Warwick te teʼ-abi.

Te kʼinal-abi ay ta stiʼil te mukʼul pamal jaʼ Sterling Forest, te banti naimen bayal ta chajp mutetik tey-a, jich bitʼil te truchas, lobinas, lucios sok te percas. Swenta ya yichʼ kanantayel te mukʼul pamal jaʼe, yak ta tuuntesel biluketik yuʼun ma xbolob-a te jaʼe. Jich bitʼil te sba nae ya yichʼ tsʼunel jaʼmaletik tey-a swenta ya stsʼub te jaʼale, ya slekubtes sok swenta maba ya xkoj bayal jaʼ te banti lum kʼinale. Jaʼnix jich kanantaybil ta lek te steʼel te lum kʼinal te nopol ay ta stiʼil te mukʼul pamal jaʼe.

Jtul testigo yuʼun Jehová te yichʼoj yaʼtel ta yilel te ya yichʼ kanantayel te lum kʼinale, jich la yal: «Manchukme ya yichʼ bayal tiempo sok te bitʼil ya skʼan kanantayel te kʼinal yuʼun Warwikc, ya jnaʼtik te puersa jich ya skʼan ya pasele».