Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

¿Bin yuʼun te la skʼan snopik te kʼopil bengalí?

¿Bin yuʼun te la skʼan snopik te kʼopil bengalí?

Mato ayuk bayal tiempo, 23 ta tul testigoetik yuʼun Jehová kʼotik-a te pʼijubtesel la yichʼ pasel ta Queens (Nueva York) swenta ya snopik sok jich ya snaʼik skʼoponel te kʼopil bengalí, jaʼ jun kʼopil te ya yichʼ tuuntesel ta Bangladesh soknix ta chaʼoxchajp lumetik yuʼun India. Te hermanoetik te la yakʼik te pʼijubtesel ini, bayal ta chajp te bitʼil pʼijubteswanik yuʼun ya xjuʼ ta nopel ta oranax-a te kʼopile.

Te pʼijubtesel la yichʼ pasel-abi, jaʼnax jchajp ya yakʼ kiltik te bitʼil ay bayal ya yichʼ akʼel pʼijubtesel ta yantik kʼopiletik te ya spasik te stestigotak Jehová ta Estados Unidos soknix ta yantikxan nasionetik. Te bin swentaile jaʼ te ya yichʼik pʼijubtesel ta scholel skʼop Dios ta yantik kʼopiletik.

Te hermana Magaly jaʼ te machʼa kʼot te banti la yichʼ pasel te pʼijubtesel yuʼun te kʼopil bengalí jich la yal: «Te machʼatik ya xkʼopojik ta bengalí te banti ayotike ajkʼnax yak ta moel te yajtalulike. Bayal te ants winiketik te ya skʼan ya snaʼbeyik sujtib te jojkʼoyeletik te tulanik skʼoplale, jich bitʼil bin yuʼun te ay bayal wokolile. Te kʼalal ya xjajch jcholbey yaʼiy te bintik jamal yaloj Dios te yato spase, te ants winiketik ya skʼanik te yakuk jcholbeytikxan yaʼiyike. Jaʼukmeto jaʼ ya smakotik te bitʼil ma jnaʼtik lek te kʼopile».

Te koltayel la yichʼik te machʼatik kʼotik ta pʼijubtesel swenta ya xnojp yuʼunik ta oranax-a te kʼopile, te jpʼijubteswanejetike ay chaʼoxchajp te bitʼil pʼijubteswanik te bayal la yichʼ mulanele. Jich bitʼil, la stij yok skʼabik swenta jich ya xjil ta yoʼtanik-a te bintik la yichʼik akʼbeyel snopike.

Te kʼalal ya xlaj jujun buelta te pʼijubtesele, te machʼatik yakik ta snopel te kʼopile oranax bajtʼik ta yulaʼyel te ants winiketik te ya xkʼopojik ta kʼopil-abi, swenta ya scholbeyik te bin ya yal te Bibliae. Jich la stuuntesik te bin la snopik ta pʼijubtesele. Te hermana Magaly jich la yal: «Kʼaxto ya x-akʼbot sbujtsʼ yoʼtanik te ants winiketik te kʼalal ya yaʼiyik stojol te ya xkʼopojon ta skʼopik sok ya skʼan ya snaʼik stojol te bin yuʼun yakon ta snopbeyel te skʼopike. Te kʼalal ya snaʼik stojol te la jlokʼes jtiempo ta snopbeyel te skʼopike, jich ya xkʼot ta yoʼtanik te bayal skʼoplal te bin ya jcholbeytik yaʼiyike».

Te testigoonkotik yuʼun Jehová ma jaʼuknax ya kakʼtik pʼijubtesel ta swenta snopel yantik kʼopiletik, jaʼnix jich ya yichʼik pʼijubtesel yantik hermanoetik yuʼun ya x-ochik ta jpʼijubteswanej. Jaʼnax te banti kʼinal smakoj te Betel yuʼun Estados Unidos ta enero yuʼun 2006 kʼalal ta enero yuʼun 2012 la yichʼ akʼel 38 ta chajp pʼijubtesel te banti la yichʼ pʼijubtesel te 2,244 jpʼijubteswanejetik. Ta 1 yuʼun septiembre 2012 ay yichʼojix akʼel 1,500 ta chajp pʼijubtesel ta 37 ta chajp kʼopil-a te ayik ta Estados Unidos.