Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te bin yachʼil la yichʼ pasel ta Manhattan

Te bin yachʼil la yichʼ pasel ta Manhattan

Ta noviembre yuʼun 2011, jtsojb testigoetik yuʼun Jehová ay bin yachʼil la snopik ta swenta yakʼbeyel yil te ants winiketik te bin ya yal te Bibliae. Jaʼ te la yakʼik ta ilel tʼujbil yilojibal junetik ta Manhattan te namey chiknajemixe sok te banti ya xkʼax bayal ants winiketik ta Nueva York.

Ta Manhattan te namey chiknajemixe la yichʼ xatel ta chaneb, ta jujunxajt la yichʼik akʼel tey-a te tʼujbil yilojibal junetik te nojel ta junetik te lokʼemik ta Biblia sok jaʼ ay ta swentaik yilel te testigoetik yuʼun Jehová te nopol ayik ta nainel tey-ae. Te yilojibal junetik kuʼunkotik jteb ma spisiluk nopol yiloj sbaik sok te banti ya xlokʼ carroetike, te banti ya xkʼax bayal ta mil ants winiketik ta jujun kʼajkʼal tey-ae.

Te machʼatik ya xkʼotik tey-a te banti yilojibal junetik kuʼunkotike ya xjuʼ ya stabeyik sujtib te jojkʼoyeletik ta swenta te Bibliae. Te machʼatik maʼyuk stiempoik yuʼun ya xkʼopojik sok jtul Testigo ya xjuʼ ya yichʼik bael jwel jun yuʼun ya skʼoponik ta patil.

Ta banti te yilojibal junetike ay yichʼoj junetik te ayik ta yantik kʼopile, teme ay machʼa ya skʼan junetik ta yan kʼopil te maʼyuk akʼbil tey-ae, ya xjuʼ ya skʼan jilel yuʼun patil ya xjuʼ ya xkʼax skʼan.

Te ants winiketik sok te machʼatik yichʼoj tulan yaʼtelike lek yilojik te bin yichʼoj pasele. Jich bitʼil jtul polisia jich la yal: «¡Kʼax lek te jich la apasikix ini! Ta melel jaʼex awichʼojik te bin ya xtuun yuʼun te ants winiketike».

Jtul winik te yak ta kʼaxel bael tey-a te banti yilojibal junetik kuʼunkotike oranax la stejkʼan sba te kʼalal la yil tey-a te libro ¿Bin ya yakʼ ta nopel ta smelelil te Bibliae? Yuʼun aylaj yiloj bayal ants winiketik te ya skʼoponik ta metro te libro-abi sok aylaj sjojkʼoybeyoj sba te banti staojike. Ta yorail-abi, la snaʼ te bantie.

Ay jtul kerem te spisil-ora tey ya xkʼax-a te banti yilojibal junetik te kʼalal ya xbajtʼ ta yaʼtele, jaʼnax yuʼun te maʼyuk bin-ora stejkʼanoj sba ta yilel. Te kʼalal ay kʼaxemix wakeb semana-ae, la stejkʼan sba sok la yalbey te Testigoetik te yalaj skʼan koltayel. Sok stseʼelil yoʼtan la skoltayik. La yakʼbeyik jpajk Biblia sok la scholbeyik yaʼiy te bin-utʼil ya xjuʼ xkoltayot yuʼune.

Bayal machʼatik stejkʼanoj sbaik ta kʼop sok te Testigoetik ta swenta te skʼop Diose sok ay sbujtsʼ yoʼtan ya xbajtʼik. Ta swenta te bin yachʼil la yichʼ pasel ta Manhattan, mato ayuk bayal tiempo te la yichʼ pukel 3,797 revistaetik sok 7,986 libroetik ta jun-nax u.