Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

Jun programa te mukʼ skʼoplal te la yichʼ kʼasesel ta yantik nación

Jun programa te mukʼ skʼoplal te la yichʼ kʼasesel ta yantik nación

Ta sábado 5 yuʼun octubre 2013 la yichʼ pasel te tsoblej yuʼun jujun jaʼbil 129 yuʼun te Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ta spisil ay 257,294 ta tul ants winiketik ta 21 nacionetik sok yantik lumetik junax la yilik te bitʼil kʼax te programae. Maʼyuk bayal machʼatik kʼotik te banti la yichʼ ta pasele, jteb ma spisiluk la yilik ta Internet. Te slajibal semana-abi, ay bayalxan stestigotak te Jehová la schaʼyilik te bitʼil kʼax te programae. Ta spisilik ay 1,413,676 ta tul ta 31 nacionetik sok yantik lumetik. Jaʼ ini, jaʼ te banti kʼax bayal la stsob sbaik te stestigotak te Jehová te maʼyuk jich kʼoem ta pasele. Te jayeb la stsob sbaik te yan tsoblej te mukʼ skʼoplal la yichʼ pasel ta 28 yuʼun abril ta 2013 juʼ yuʼunik yilel sok yaʼiyel stojol 1,327,704, ta tul ants winiketik ta México sok ta Centroamérica.

Ta yaʼbilal 1920 kʼalal 1930, te stestigotak te Jehová ya skʼasesikix-a te programa yuʼun te mukʼul tsoblejetik ta yantik nacionetik ta swenta teléfono sok ta radio. Ta kʼajkʼal ini, ta Internet ya xjuʼ ya yilik sok ya yaʼiyik stojol ta junax yorail o ta patil te bintik ya xkʼax ta tsoblejetik manchukme namal ay slumalik. Te Wiliam, jaʼ jtul testigo yuʼun Jehová te la yil te bitʼil la yichʼ kʼasesel te programa yuʼun te tsoblej yuʼun jujun jaʼbil, jaʼukmeto la yaʼiy stojol te bitʼil la yichʼ kʼasesel tal ta teléfono kʼalalto ta yan lum te mukʼul tsoblej te la yichʼ pasel ta 1942 ta Richmond (Virginia, Estados Unidos). Jich la yal: «Ma xjuʼ ta pajel sok ini. Ta melel jaʼ kʼax lekxan te kʼalal ya kiltik te bitʼil ya xkʼax te programae».

Kʼaxem ta jun jaʼbil la yichʼ chajpanel spisil te programa yuʼun te tsoblej yuʼun jujun jaʼbile. Bayal machʼatik talemik ta yantik sucursal yuʼun te stestigotak te Jehová, la yakʼik bayal ta mil hora ta schajpanel te aʼtelil ini. Ta Brooklyn (Nueva York) tey la yichʼ akʼel-a te smeʼ te banti ya yichʼ kʼasesel te programae. Ay jtsojb te machʼatik ya snaʼik lek yilel te aʼtelil ini jilik spisil te slajibal semana yuʼun jaʼ ya yilik teme lek ya xkʼax te programa ta yantik lugaretik te ay 15 yanyantik hora te la yichʼ kʼasesele. Te Ryan te koltaywan ta spasel spisil te aʼtelil ini jich ya xjul ta yoʼtan «Maʼyuk bayal hora wayotik, jaʼukmeto te kʼalal la kaʼiykotik te bayal machʼa la yaʼiybeyik yutsil te bintik kʼax ta tsobleje, jich la kaʼiybakotik te ma tojoluk te aʼtelil la jpaskotike».

Yakik ta yilel te programa ta Katherine (Ay ta norte yuʼun Australia)