Jama yuʼun ya x-ochat

Tsaa bin kʼopil

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Ochan ta banti te bintik yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te Graduasion yuʼun te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad 138

Te machʼatik la yichʼik pʼijubtesel la spasik graduar ta 14 yuʼun marzo 2015. Te machʼatik kʼotike tijbot yoʼtanik ta snopelxan ta swenta Jehová sok skʼayinbeyel stalel te Jesuse.

Te bintik mukʼ skʼoplal kʼax ta graduasion 138 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun Skʼop Dios ta Galaad

Ta graduasion lokʼ chaneb yachʼil kʼayojil te ya yal te bin-utʼil ya skʼan ya stuuntesik te pʼijubtesel la yichʼik sok te mukʼ aʼtelil la yichʼike.

Te graduasion 133 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad

Cuarenta y ocho ta tul te machʼatik laj yichʼbelik te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad te jalaj joʼeb u. Ilawil te bintik mukʼ skʼoplal kʼaxe.

Te informe yuʼun tsoblej yuʼun jujun jaʼbil ta octubre yuʼun 2012

Bayal ta mil hermanoetik kʼotik ta yaʼiyel stojol te tsoblej te la yakʼ smukʼul oʼtanile sok la yichʼ cholbeyel skʼoplal te sjun Mateo 24:45-47. Ta tsoblej yuʼun jujun jaʼbil numero 128 yuʼun te Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Ya jpaskotik yantik tsoblejetik

Te Graduasion yuʼun te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad 138

Te machʼatik la yichʼik pʼijubtesel la spasik graduar ta 14 yuʼun marzo 2015. Te machʼatik kʼotike tijbot yoʼtanik ta snopelxan ta swenta Jehová sok skʼayinbeyel stalel te Jesuse.

Te bintik mukʼ skʼoplal kʼax ta graduasion 138 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun Skʼop Dios ta Galaad

Ta graduasion lokʼ chaneb yachʼil kʼayojil te ya yal te bin-utʼil ya skʼan ya stuuntesik te pʼijubtesel la yichʼik sok te mukʼ aʼtelil la yichʼike.

Te graduasion 133 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad

Cuarenta y ocho ta tul te machʼatik laj yichʼbelik te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad te jalaj joʼeb u. Ilawil te bintik mukʼ skʼoplal kʼaxe.

Te informe yuʼun tsoblej yuʼun jujun jaʼbil ta octubre yuʼun 2012

Bayal ta mil hermanoetik kʼotik ta yaʼiyel stojol te tsoblej te la yakʼ smukʼul oʼtanile sok la yichʼ cholbeyel skʼoplal te sjun Mateo 24:45-47. Ta tsoblej yuʼun jujun jaʼbil numero 128 yuʼun te Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Video: Programa yuʼun te tsoblej yuʼun jujun jaʼbil ta 2012

Bayal ants winiketik te talemik ta bayal nasionetik la stsob sbaik ta tsoblej yuʼun jujun jaʼbil 128 yuʼun Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Te graduación 134 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad: «Nopbeyahic te schʼuhunel yoʼtanique»

Ta 9 yuʼun marzo 2013 la yichʼik pasel te graduación 134 yuʼun te Pʼijubtesel te ayix 70 jaʼbil. Kʼopona te discursoe, «Nopbeyahic te schʼuhunel yoʼtanique». Ta tsoblej-abi chiknaj ta ilel te kʼax bayal bin lek lokʼem-a te pʼijubtesel te ayix tal 70 jaʼbile.

Te informe kʼax ta tsoblej yuʼun jujun jaʼbil: octubre yuʼun 2013

Kʼaxem ta 1,400,000 ta tul ants winikwetik ta 31 nasionetik te la smulanik te tsoblej te kʼax mukʼ skʼoplal te banti la yichʼ akʼel ta ilel ta komonsitik te Biblia te la yichʼ chaʼilel ta 2013 yuʼun Traducción del Nuevo Mundo ta inglés.

Te Graduación yuʼun te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad 135

Kʼaxem ta 10,000 ants winiketik kʼotik ta graduación yuʼun Galaad ta 14 yuʼun septiembre 2013. Ilawil te bin mukʼ skʼoplal kʼax ta programa.Te Graduación yuʼun te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad 135

Tsoblej yuʼun jujun jaʼbil yuʼun 2013: Octubre yuʼun 2013

Ilawil te bintik mukʼ skʼoplal la yichʼ kʼasesel ta programa ini, te la yichʼ kʼasesel ta 1,830 lugaretik ta Balumilal.

Te graduación 135 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad

Te pʼijubtesel yuʼun Biblia te ya yichʼik te stestigotak te Jehová jaʼ ya xkoltayotik ta spasel ta lek te yaʼtelike.

Video: nujpʼsitayel yuʼun te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad 133

Ilawil te nujpʼsitayel yuʼun te chaʼtul te machʼatik la yichʼik pʼijubtesel tey ta Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad 133.

Video: yuʼun te graduación 133 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad

Mulana yilel te bintik mukʼ skʼoplal kʼax ta graduación 133 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad.

Te bintik la yichʼ albeyel skʼoplal ta tsoblej yuʼun jujun jaʼbil ta 2014

Te tsobtlej yuʼun jujun jaʼbil ini kʼax tulan skʼoplal jaʼ ta swenta te bitʼil tsʼakajix cien jaʼbil te ayix ta mantalteswanej te Ajwalinel yuʼun te Dios.

Te graduación 137 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad

Spisil te machʼatik kʼotik la yichʼik tijbeyel yoʼtanik te ayuk spekʼelil yoʼtanik sok jaʼuk ya yakʼik ta yoʼtanik te bintik ya skʼan stukel te Diose.

Te graduación 134 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad

Te eskuela ini ayix 70 jaʼbil te yak ta spʼijubtesel te misioneroetik. Ilawil te bintik mukʼ skʼoplal kʼax ta programa ini.

Te Graduación yuʼun te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad 136

Te jayeb la skʼasesik discurso la yakʼbeyik yip yoʼtan te machʼatik la yichʼik pʼijubtesel ta snopbeyel stalel te Jesuse. Te machʼatik kʼotik tey-ae, la yilik te la yichʼik nujpʼsitayel sok te akʼel ta ilel yuʼun te scholel skʼop Diose.

Te graduación 136 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad

Te programa yuʼun graduación yichʼoj discursoetik, sitintayel hermanoetik sok la yakʼik ta ilel te bin kʼax ta stojolik ta scholel skʼop Dios.

Jun programa te mukʼ skʼoplal te la yichʼ kʼasesel ta yantik nación

Jteb ma sta jun millón sok olil ta tul ants winiketik ta 31 nacionetik sok yantik lumetik la yilik sok la yaʼiyik stojol te programa te mukʼ skʼoplale. ¿Bin-utʼil juʼ yuʼunik yilel?

Tsoblej yuʼun jujun jaʼbil: Octubre yuʼun 2014

Bayal ants winiketik te talemik ta yantik nación la stsob sbaik ta swenta te tsoblej yuʼun jujun jaʼbil 130 yuʼun te Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ilawil te bintik mukʼ skʼoplal kʼaxe.

Te bintik mukʼ skʼoplal kʼax ta Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad 137

Ta yaʼbilalto 1943, te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad bayal machʼatik spʼijubtesoj ta snaʼbeyel sba ta lek te Diose. Ilawil te bintik mukʼ skʼoplal kʼax ta programae.

Te Jtsojb Jwolwanejetik la yakʼbey smukʼul kʼinal yaʼiyik te stestigotak te Jehová ta Rusia sok ta Ucrania

Te Jtsojb Jwolwanejetik la yulaʼtayik te stestigotak te Jehová ta Rusia sok ta Ucrania, melel jaʼ te banti bayal ya sjachik kʼop te swenta politicae.