Ochan ta banti te bintik yichʼoje

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Jun hacienda te ya smakʼlin bayal miyon ta tul ants winiketik

Jun hacienda te ya smakʼlin bayal miyon ta tul ants winiketik

Te imprenta te ay ta Hacienda Watchtower (Wallkill, Nueva York) jajch ta aʼtel ta 2 yuʼun febrero ta jaʼbil 1973 te ay kʼaxemix cuarenta jaʼbile. Te kʼajkʼal-abi la yichʼ pasel imprimir te La Atalaya sok te ¡Despertad! ta swenta pruebanax.

Ayix tal lajuneb jaʼbil-a te ay la smanik kʼinal te stestigotak te Jehová yuʼun ya yaʼiyik tsʼumbajel ta swenta sweʼelik te machʼatik ya x-aʼtejik te banti ya yichʼ ilel te aʼtelil yuʼunik te stestigotak te Jehová ta Brooklyn (Nueva York). Jaʼukmeto ta jaʼbil 1973, te kʼinal-abi ma jaʼuknax la yichʼ lokʼesel mero weʼelil tey-a, jaʼnix jich kaj ta lokʼesel weʼelil ta swenta skʼop Dios (Mateo 24:45-​47).

Te bin yilel-a te Hacienda Watchtower ta sjajchibal jaʼbil bael yuʼun 1970 (Wallkill, Nueva York)

Philip Wilcox, te machʼa ay ta swenta yilel te imprenta, yato xjul ta yoʼtan te bin kʼot ta pasel ta sbabial kʼajkʼale: «Ayix jun u-a te yakotik ta schajpanel te mukʼul balal takʼinetik te xbalalet ya xbeene. Te kʼalal lek ayix-ae, jajchotik ta spasel imprimir junetik yuʼunax la jpastik prueba. Ta jtsʼin-nax la yichʼ pasel bayal ta mil revistaetik sok la yichʼ tikunel bael ta imprenta yuʼun Brooklyn te bantito ya yichʼ pukel bael ta kongregasionetik. Maʼyuk la yichʼ ixlanel te junetik-abi».

Ta ajkʼol: Kʼalal yak ta chajpanel-a te makina M.A.N. ta Wallkill ta enero yuʼun 1973. Ta alan: Yak ta otsesel yachʼil balal jun ta banti te balal mukʼul takʼin yuʼun te makina M.A.N.

Ta jaʼbil bael yuʼun 1970 kʼalal ta 1979 kaj ta kʼanel bayal junetik te lokʼemik ta Biblia te maba ya xjuʼix yuʼun-a te imprenta ay ta Brooklyn. Ta kʼajkʼal ajkʼabal aʼtejik yuʼun jich juʼ yuʼunik yakʼel te junetik te ya yichʼik kʼanbeyele. Swenta ya yichʼik koltayel ta spasel imprimir te junetike, te stestigotak Jehová la spasik yan snail imprenta ta Wallkill.

Te sbabial na yuʼun imprenta te la yichʼ pasel ta Wallkill la yichʼ akʼel chaneb mukʼul makinaetik tey-a, jaʼ jun na te banti ya yichʼ kʼejel te bintik ya yichʼ tikunel baele sok jun sNail Tsoblej. Jaʼukmeto te bitʼil ya yichʼ kʼanel te junetik te lokʼemik ta Bibliae kaj ta moel. Jich yuʼun, te kʼalal mato stsʼakaj-a te banti kʼalal ya xjuʼ yuʼun slokʼesel te junetik te makina te ay ta imprenta, jajch ta pasel yan na te stsʼakoj sba soke te jaʼ kʼax mukʼxan-a te bitʼil sbabiale. Te kʼalal mato xlaj ta pasel-a te nae, jajch ta pasel imprimir junetik sok te wakchajp makinaetik te la yichʼ akʼel tey-ae.

Ta swenta te bitʼil kajnanix ta moel-a te jayeb ya yichʼ kʼanel te junetike sok te bitʼil kaj ta lokʼel tal yachʼil makinaetik soknix te bitʼil ya yichʼ pasel imprimir, jich yuʼun te kʼalal kʼax bayal te jaʼbile la yichʼ mukʼubtesel sok ta chaʼpasel te naetik yuʼun te imprenta ta Wallkill bayal buelta. Ta jaʼbil 1980 kʼalal ta 1989 te pokoʼ makinaetik tipográficas la yichʼik jeltayel yuʼun te makinaetik offset.

Ta jaʼbil 2004 te imprenta yuʼun Brooklyn maba la spasix imprimir junetik, jaʼ kaj spas imprimir libroetik te imprenta yuʼun Wallkill ta sbabial buelta. Ta 2010 te Betel yuʼun Canadá tey kaj ta spasel imprimir te revistaetike. Te makinaetik te akʼbil tey-ae ya xjuʼ spas imprimir 200,000 revistaetik ta jujun ora.

Ta ajkʼol: Yak ta chajpanel ta jujunchajp te pajinaetik yuʼun libroetik te ya yichʼ pasel ta imprenta yuʼun Wallkill ta 2005. Ta alan: Te bin yilel-a te Hacienda ta 2003 (Wallkill, Nueva York)

Ta kʼajkʼal ini te makinaetik yuʼun te imprenta te ay ta Wallkill stukel ya x-aʼtejikix ta skaj te yachʼil tecnología yak ta lokʼele. Te jayeb machʼatik ya x-aʼtejik tey-a jaʼ 280 ta tul te maba ya yichʼik tojele. Te yan tal jaʼbile la yichʼ pasel imprimir kʼaxemto ta 17 miyon ta pajk libroetik sok Bibliaetik. Ma jaʼuknax te imprenta te ay ta Wallkill, Canadá sok México, jaʼnix jich ay lajchayebxan te banti ya yichʼ pasel imprimir te ay swolol Balumilal te ayik ta África, Asia, Australia, Europa sok América del Sur ya spasik imprimir ta swenta bayal ta miyon ta tul ants winiketik (Mateo 5:3).