Jama yuʼun ya x-ochat

Tsaa bin kʼopil

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Ochan ta banti te bintik yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te lum Estonia la yakʼ ta naʼel «jun mukʼul aʼtelil te juʼ ta pasele»

Te Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ta kʼopil estonio la yichʼ tsael yuʼun ya yichʼ akʼbeyel jun premio lingüístico ta jaʼbil 2014.

Te lum Estonia la yakʼ ta naʼel «jun mukʼul aʼtelil te juʼ ta pasele»

Te Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ta kʼopil estonio la yichʼ tsael yuʼun ya yichʼ akʼbeyel jun premio lingüístico ta jaʼbil 2014.

Fotoetik te snujpʼ ya xkʼot te bintik ya yichʼ tsʼibayele

¿Bin-utʼil ya spasik te machʼatik ya slokʼesik foto swenta tʼujbilnax ya xjil te junetike sok snujpʼnax ya xkʼot te bin ya yichʼ tsʼibayele?

Fotoetik yuʼun Filipinas 1 (Febrero 2014 kʼalal ta mayo 2015)

Te stestigotak Jehová yakik ta spasel sok ta yachʼubtesel chaʼoxwol mukʼul naetik ta Betel yuʼun Filipinas, ta Quezón City.

Fotoetik te snujpʼ ya xkʼot te bintik ya yichʼ tsʼibayele

¿Bin-utʼil ya spasik te machʼatik ya slokʼesik foto swenta tʼujbilnax ya xjil te junetike sok snujpʼnax ya xkʼot te bin ya yichʼ tsʼibayele?

Fotoetik yuʼun Filipinas 1 (Febrero 2014 kʼalal ta mayo 2015)

Te stestigotak Jehová yakik ta spasel sok ta yachʼubtesel chaʼoxwol mukʼul naetik ta Betel yuʼun Filipinas, ta Quezón City.

Yakonkotik ta scholel te skʼop Diose

La yichʼ cholel skʼop Dios ta lumetik te namal ayik ta norte

Manchukme ya staik wokolil te stestigotak Jehová, ya xjalajik bayal kʼajkʼal ta lumetik te namal ayik yuʼun ya skoltayik te machʼatik ya skʼan snopik te Biblia.

La yichʼ cholel skʼop Dios ta lumetik te namal ayik ta norte

Manchukme ya staik wokolil te stestigotak Jehová, ya xjalajik bayal kʼajkʼal ta lumetik te namal ayik yuʼun ya skoltayik te machʼatik ya skʼan snopik te Biblia.

Yilel spisil

Ya jpaskotik junetik sok yantik te bintik lokʼem ta Biblia

Fotoetik te snujpʼ ya xkʼot te bintik ya yichʼ tsʼibayele

¿Bin-utʼil ya spasik te machʼatik ya slokʼesik foto swenta tʼujbilnax ya xjil te junetike sok snujpʼnax ya xkʼot te bin ya yichʼ tsʼibayele?

Fotoetik te snujpʼ ya xkʼot te bintik ya yichʼ tsʼibayele

¿Bin-utʼil ya spasik te machʼatik ya slokʼesik foto swenta tʼujbilnax ya xjil te junetike sok snujpʼnax ya xkʼot te bin ya yichʼ tsʼibayele?

Yilel spisil

Ya jpaskotik yantik tsoblejetik

Te Graduasion yuʼun te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad 138

Te machʼatik la yichʼik pʼijubtesel la spasik graduar ta 14 yuʼun marzo 2015. Te machʼatik kʼotike tijbot yoʼtanik ta snopelxan ta swenta Jehová sok skʼayinbeyel stalel te Jesuse.

Te Graduasion yuʼun te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad 138

Te machʼatik la yichʼik pʼijubtesel la spasik graduar ta 14 yuʼun marzo 2015. Te machʼatik kʼotike tijbot yoʼtanik ta snopelxan ta swenta Jehová sok skʼayinbeyel stalel te Jesuse.

Yilel spisil

Ya jpaskotik naetik

Fotoetik yuʼun Filipinas 1 (Febrero 2014 kʼalal ta mayo 2015)

Te stestigotak Jehová yakik ta spasel sok ta yachʼubtesel chaʼoxwol mukʼul naetik ta Betel yuʼun Filipinas, ta Quezón City.

Fotoetik yuʼun Filipinas 1 (Febrero 2014 kʼalal ta mayo 2015)

Te stestigotak Jehová yakik ta spasel sok ta yachʼubtesel chaʼoxwol mukʼul naetik ta Betel yuʼun Filipinas, ta Quezón City.

Yilel spisil

Ya jkoltaykotik te ants winiketik

Jun aʼtelil te bayal sjelojbey skuxlejal ants winiketik

Te stestigotak Jehová ta España, yakik ta spʼijubtesel ta swenta Biblia 600 ta tul jchukeletik. Nopbeya skʼoplal bin-utʼil te pʼijubtesel yuʼun Biblia la sjelbey skuxlejal jtul jchukel.

Jun aʼtelil te bayal sjelojbey skuxlejal ants winiketik

Te stestigotak Jehová ta España, yakik ta spʼijubtesel ta swenta Biblia 600 ta tul jchukeletik. Nopbeya skʼoplal bin-utʼil te pʼijubtesel yuʼun Biblia la sjelbey skuxlejal jtul jchukel.

Yilel spisil

Te bintik ya yichʼ pasel ta Betel

Jun hacienda te ya smakʼlin bayal miyon ta tul ants winiketik

Ilawilxan bin-utʼil te hacienda Watchtower kuʼunkotik te ay ta Nueva York yak ta spasel imprimir bayal junetik ta swenta yakʼbeyel sweʼelik kʼoem ta swenta skʼop Dios bayal miyon ta tul ants winiketik.

Jun hacienda te ya smakʼlin bayal miyon ta tul ants winiketik

Ilawilxan bin-utʼil te hacienda Watchtower kuʼunkotik te ay ta Nueva York yak ta spasel imprimir bayal junetik ta swenta yakʼbeyel sweʼelik kʼoem ta swenta skʼop Dios bayal miyon ta tul ants winiketik.

Yilel spisil

Ya jpaskotik ta jkuxlejalkotik te mantaliletik yuʼun te Bibliae

La schebajtesbon koʼtan te relijione

Te Tom ay ta yoʼtan te ya schʼuun te Diose, jaʼukmeto chebajtesbot yoʼtan yuʼun te relijion sok te kostumbreetik yuʼune. ¿Bin-utʼil koltayot yuʼun te Biblia ta stael smukʼul yoʼtan?

La schebajtesbon koʼtan te relijione

Te Tom ay ta yoʼtan te ya schʼuun te Diose, jaʼukmeto chebajtesbot yoʼtan yuʼun te relijion sok te kostumbreetik yuʼune. ¿Bin-utʼil koltayot yuʼun te Biblia ta stael smukʼul yoʼtan?

Yilel spisil