Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

¿Yabal yichʼik ta mukʼ te Antiguo Testamento te stestigotak te Jehovae?

¿Yabal yichʼik ta mukʼ te Antiguo Testamento te stestigotak te Jehovae?

Yak. Te stestigotak te Jehová ya yichʼik ta mukʼ spajkal te Biblia melel schʼuunejik te «spisil te bila tsʼibubil ta Sjun te Diose, loqʼuem tel ta yoʼtan te Diose» (2 Timoteo 3:16, XCD). Jaʼ-abi teynix ochem-euk-a te Antiguo sok te Yachʼil Testamento. Swenta yuʼun maba ya yakʼik ta naʼel-a te bitʼil kʼaxemix skʼoplal te Antiguo Testamento, te stestigotak te Jehová ya yalbeyik Escrituras Hebreas. Te Yachʼil Testamento ya yalbeyik Escrituras Griegas Cristianas.

¿Bin-yuʼun te jchʼuunjeletik yuʼun te Cristo ya stuuntesik te Antiguo Testamento?

Te Diose la skʼan te jich ya stsʼibay te jpuk-kʼop Pablo: «Como spisil te bintic tsʼihbabil ta nahil, scuenta jpʼijubteseltic» (Romanos 15:4). Ta swenta-abi ya xjuʼ ya jnaʼtik te bayal bintik mukʼ skʼoplal ya yalbotik te Escrituras Hebreas. Soknix ya jtatik lekil tsitseletik tey-a te ma wokoluk ta pasele, sok ya yalbey skʼoplal te bintik kʼot ta pasel ta namey te ya xtuun kuʼuntik ta jkuxlejaltike.

  • Te bintik kʼot ta pasel ta namey. Te Escrituras Hebreas ya scholbey skʼoplal ta swenta te bin utʼil la yichʼ pasel te chʼulchane sok te bitʼil ochotik jilel ta mosoil yuʼun te mulile. Te bitʼil ya scholbey skʼoplal ta swenta-abi ya xkʼot ta koʼtantik te banti chiknajotik tal sok te bin-yuʼun te ya xlajotike (Génesis 2:7, 17). Jaʼnix jich ya yakʼbotik jnaʼtik te bitʼil la yichʼik koltayel yuʼun Dios te ants winiketik ta namey te jichnix kʼax ta stojolik-euk te bitʼilotike.

  • Tsitseletik te ma wokoluk ta pasele. Ta Escrituras Hebreas yichʼoj libroetik jich bitʼil Proverbios sok Eclesiastés te bayal lekil tsitseletik yichʼoj ta swenta te jkuxlejaltik ta kʼajkʼal ini. Ya scholbotik kaʼiytik te bitʼil ya xjuʼ ya jtatik te tseʼel-oʼtanil ta familia (Proverbios 15:17) sok te bitʼil ya skʼan ya kiltik te aʼtelile (Proverbios 10:4; Eclesiastés 4:6) soknix te bitʼil ya skʼan ya yaʼiybeyik yutsilal skuxlejalik te jchʼieletike (Eclesiastés 11:9–12:1).

Jaʼnix jich bayal ya xtuun kuʼuntik te kʼalal ya jnoptik te Ley yuʼun Moisés jich bitʼil ya yal ta Torá o Pentateuco (sbabial joʼchajp libroetik yuʼun te Biblia). Manchukme maba sujbilotik ta schʼuunel te Ley ini te bitʼil jchʼuunjelotik yuʼun te Cristo, jaʼukmeto te mantaliletik yichʼoje ya xjuʼ ya skoltayotik ta stael te tseʼel-oʼtanile (Levítico 19:18; Deuteronomio 6:5-7).