Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

¿Bin yuʼun te ma xyalbeyik iglesia te banti ya stsob sbaike?

¿Bin yuʼun te ma xyalbeyik iglesia te banti ya stsob sbaike?

Te kʼopil griego te la yichʼ kʼasesel ta Biblia jich bitʼil «iglesia» jaʼ ya yalbey skʼoplal ta swenta te congregación o jtsojb jchʼuunjeletik, ma jaʼuk te na te banti ya stsob sbaike.

Jich bitʼil la stsʼibay te jpuk-kʼop Pablo ta stojol te jchʼuunjeletik yuʼun Cristo ta Roma, la stikunbey spatjibal yoʼtanik te Áquila sok Priscila te nujpunemik te jich la yale: «Halbon xcoltanuc te iglesia te ya stsob sba ta sna» (Romanos 16:5). Jamal chikan te jaʼ yak ta stikunbeyel spatjibal yoʼtan jtsojb ants winiketik te ya stsob sbaik ta na-abi. *

Ta swenta-abi maba ya kalbeykotik iglesia te banti ya jtsob jbakotike jaʼnax ya kalbeykotik sNail Tsoblej.

¿Bin yuʼun ya sbiilin sNail Tsoblej yuʼun te sTestigotak te Jehová?

Ay chaʼoxchajp swentail te bin yuʼun lek te jich ya sbiiline.

  • Te banti ya jtsob jbakotike jaʼ jun na yuʼun tsoblej.

  • Ya jtsob jbakotik ta yichʼel ta mukʼ te Jehová, te Dios te ya yalbey skʼoplal te Biblia soknix ya jpukbeykotik ta alel te sbiile (Salmo 83:18; Isaías 43:12).

  • Jaʼnix jich ya jtsob jbakotik ta snopbeyel skʼoplal te Ajwalinel o «cuentahinel» yuʼun Dios te bayal buelta la yalbey skʼoplal te Jesuse (Mateo 6:9, 10; 24:14; Lucas 4:43).

Yame kikʼatkotik yuʼun ya awulaʼtay junuk sNail Tsoblej te nopol ya xjil awuʼune sok ilawil te bin utʼil ya yichʼ pasel te tsoblejetik yuʼun te stestigotak te Jehovae.

^ párr. 3 Jichnix ya yal-euk ta 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15 sok Filemón 2.