Te stestigotak Jehová ya spasik tulan ta yakʼel ta nopel te bin ya yal te Biblia ta sbatsʼil kʼopik te ants winiketik ta Irlanda sok ta Gran Bretaña. * Ta nasionetik ini ma jaʼuknax ya xkʼopojik ta inglés, jaʼnix jich ya xkʼopojik ta gaélico escosés, galés sok irlandés.

Ta septiembre yuʼun 2012, la kachʼubteskotik te pajina jw.org te ay ta Internet ta bayal ta chajp kʼopil, tey ochem-euk-a te kʼopil irlandés sok te gáles. Te kʼopil gaélico escosés la yichʼ otsesel ta agosto yuʼun 2014. Jaʼnix jich ya jpaskotik imprimir bayal ta chajp junetik te lokʼemik ta Biblia ta kʼopiletik-abi. ¿Bintik lek lokʼem kuʼunkotik ta swenta-abi?

Jtul winik te ya xwolawan ta jun iglesia la stsak jilel jun tratado ta kʼopil gaélico escosés, lokʼ yalel sit yuʼun te kʼalal la skʼopone. ¿Bin-a te tijbot yoʼtan yuʼune? Jaʼ chajpnax la yil-a te bitʼil lek kʼasesbile sok jich la yal: «Machʼa la skʼases ini? ¡Kʼax lek kʼasesbil!».

Ta sbabial u ayniwan 750 ta tul ants winiketik ochik ta jw.org ta kʼopil gaélico escosés.

Jtul maestro ta Universidad Nacional de Irlanda ta Galway, la yalbey chaʼoxtul Testigoetik te malaj ayuk skʼoplal ta yoʼtan te relijione. Jaʼukmeto te kʼalal la snaʼ stojol te ay lokʼemix ta kʼopil irlandés te foyeto, Te Biblia sok te bin ya xchole, la skʼan junuk. La yal ta swenta te junetik te lokʼemik ta Biblia te ya skʼan ayuk yuʼunik spisil te ants winiketik ta sbatsʼil kʼopik sok la yutsil kʼoptay te stestigotak Jehová ta swenta te ya slokʼesik junetik ta stojol te machʼatik ya xkʼopojik ta irlandés.

Jtul ants te ayix yaʼbilal lek la yil te bitʼil la yichʼ akʼbeyel jun foyeto yuʼun te stestigotak Jehová ta kʼopil galés. Jich la yal ini: «Ta melel, te lajuk yakʼbonik ta inglese, maniwan la jtsak te jichuke. Jaʼukmeto bayal ya jmulan te bitʼil kʼasesbil ta jkʼope».

Ta agosto yuʼun 2014, la yichʼ otseselxan junetik ta jw.org ta kʼopil galés. Ta u-abi, te ants winiketik te ochik ta jw.org ta skʼoponel te junetik ta kʼopil galés cheb buelta moxan yajtalul-a te bitʼil kʼayemik ta spasele.

«Junax kʼopil ya xkʼopojotik»

Ta jun buelta, te Jesús jal kʼopoj sok te chaʼtul jnopojeletik yuʼun ta swenta te sKʼop Diose, ta patil sok stseʼelil yoʼtan la yalik: «¿Ma bal ayuc yutsil cʼoht ta coʼtantic te cʼalal la scʼoponotic ta be soc te cʼalal la sjam caʼiytic te Shun Dios?» (Lucas 24:12). Te kʼalal ya yichʼik nojptesel ta sbatsʼil kʼopik te ants winiketik ta swenta te bin ya yal te Bibliae, jich kʼoem te ya xjambotik ta lek yaʼiyik te sJun Diose, jaʼ-abi ya xjelbot skuxlejalik.

Te Emyr, jaʼ jtul winik te ay ta nainel ta Gales te nujpunem sok jtul ants te testigo yuʼun Jehová, maʼyuk skʼoplal ta yoʼtan-a te srelijion te yiname. Jaʼukmeto te kʼalal la yamigoin jtul Testigo te sbiil Russell, la sjel te snopjibal yuʼune. ¿Bin yuʼun? Jaʼnix la yal: «La jnop ta koʼtan te ya jnop ta smelelil te Biblia sok te Russell, la yakʼbon te libro ¿Bin ya yakʼ ta nopel ta smelelil te Bibliae? sok la yalbon: Te libro ini tsʼibaybil ta kʼopil galés, jich yuʼun ta ora ini yame jnoptik bael». * «¿Bin yuʼun la smulan te Emyr te bin la yichʼ albeyele? Jich la yal: «Junax kʼopil ya xkʼopojotik ta jchebaltik, junax jtaleltik sok junax te bin ya jnoptike». Te Emyr ay yutsil kʼot ta yoʼtan te kʼalal la snop jujun buelta te Biblia ta kʼopil galés, melel kʼot lek ta yoʼtan.

Te stestigotak Jehová yakik ta skoltayel te ants winiketik ta yakʼbeyel snopik te bin ya yal te Biblia ta sbatsʼil kʼopik, te kʼopil ya xkʼot ta yoʼtanike.

^ párr. 2 Te kʼalal ya kaltik Gran Bretaña, jaʼ ya kalbeytik skʼoplal te Inglaterra, Escocia sok Gales.

^ párr. 11 Jun libro ta swenta snopel te Biblia te jaʼ spasojik te stestigotak Jehová.