«kʼax tʼujbil, ay bin ya yakʼ jnop ta koʼtantik sok ma xchʼajubotik ta yaʼiyel.»

«Jich yaʼiyel te yuʼun-nix kuxulikto-a te machʼatik ayik ta Bibliae.»

«¡Bayal ya jmulan! Ta ora ini, jich ya kaʼiy te kuxul te bintik cholbil skʼoplal ta Biblia te maʼyuk jich kaʼiyoj stojole.»

Ay bayal ta tul ants winiketik jich yalojik-abi, ta skaj te yaʼiyojik te majtʼanil grabasion yuʼun te libro yuʼun Mateo, te ay ta jw.org ta inglés.

Ta yaʼbilal 1978, te stestigotak Jehová, jaʼ sbabial buelta te jajchik ta slokʼesel grabasionetik yuʼun te Bibliae. Ta patil jajch spasik grabar ta xajtʼ o spajkal te Biblia ta 120 ta chajp kʼopil.

Ta yaʼbilal 2013 la yichʼ lokʼesel te Traducción del Nuevo Mundo te chaʼilbilix ta inglés, jaʼ yuʼun la yichʼ chaʼpasel te grabasionetike. Te sbabial grabasionetike, jaʼnax la yichʼ tuuntesel oxtul te machʼatik la spasik grabare. Jaʼukmeto ta ora ini la yichʼ leel bayal ta tul te machʼatik ya yichʼ pasel grabar skʼopik ta swenta te kʼaxem ta mil ta tul te machʼatik ya xchiknaj skʼoplalik ta Bibliae.

Te kʼalal ya kaʼiytik bayal ta chajp kʼopetike, oranax ya xjuʼ ya kiltik kʼoem te bintik ya yalbey skʼoplal te Bibliae. Manchukme maba pajal sok te ya yichʼ kʼoponel te Biblia jich bitʼil te kʼot ta pasel ta namey kʼinal te grabasionetike, jaʼ ya skʼan ya yal te maʼyuk bintik ya xchiknaj skʼop tey-a sok te maʼyuk yichʼoj musika, ya yakʼ kaʼiytik te jichnix yak ta kʼoel ta pasel-ae.

Ta sjajchibal la yichʼ ilel ta lek swenta ya yichʼ naʼel-a te machʼa-a te ya xkʼopoj ta jujun versiculoe, te bin ya skʼan ya yal te jujun texto sok te bin yaʼiyel ya skʼan ya yichʼ kʼoponele. jich bitʼil, ta jun versiculo ayniwan ya xchiknaj te skʼop jtul jpuk-kʼop tey-a, jaʼukmeto maba ya yal ta jamal te machʼa-ae. Ta swenta-abi, ¿machʼa ya yichʼ lokʼtaybeyel skʼop? Teme ya yakʼ ta naʼel te versiculoetik te ay machʼa xchebet yoʼtane, jaʼniwan yak ta kʼop-a te Tomas o teme jaʼ te machʼa ya xnailaj ta kʼope, jaʼniwan te jpuk-kʼop Pedroe.

Jaʼnix jich la yichʼ ichʼel ta wenta te jayeb bael yaʼbilalik-a te machʼatik albil skʼoplalik ta Bibliae. Jich bitʼil la yichʼ tuuntesel chaʼtul te machʼa ya spasbeyik grabar skʼop te jpuk-kʼop Juane, ay jtul ya slokʼtaybey skʼop te kʼalal jchʼielto-ae sok ay jtul te ya slokʼtaybey skʼop te kʼalal ayix yaʼbilal-ae.

Jaʼnix jich la skʼan yichʼ leel te machʼatik ya snaʼik skʼoponel ta lek te june. Jteb ma spisiluk jaʼ la yichʼik tsael te j-aʼteletik te maba tojbilik te banti ya yichʼ ilel te aʼtelil yuʼun te stestigotak Jehová ta Estados Unidos. Swenta jich ya xjuʼ ta tsael te machʼatik ya spasik grabare, nail la yichʼ aʼiybeyel skʼopik. La yichʼik akʼbeyel skʼoponik junuk parrafo yuʼun te ¡Despertad! sok cheʼoxebuk versiculoetik ta Biblia te banti ya yakʼ ta aʼiyel lab-oʼtanil, mel-oʼtan, tseʼel oʼtanil o te chebajem yoʼtane. Te kʼalal jich ya yichʼ pasel-abi, ya xkoltaywan ta snaʼel machʼatik-a te ya xjuʼ ya spasik grabar sok ya yichʼ ilel te machʼa ya xjuʼ ya skʼayinbeyik ta lek te skʼope.

Te kʼalal tsabilikix-ae, ya spasik grabar te banti snail grabasion te ay ta Brooklyn o ta Patterson. Jtul director yuʼun grabasion ya yil ta lek te machʼa ya spas grabar te yakuk skʼopon te bin-utʼil ya skʼan kʼoponel sok te tʼujbiluk ta aʼiyele. Jaʼ yuʼun te director sok te machʼa ya skʼopon te Bibliae ya stuuntesik jun guión te ya yakʼ ta ilel te banti ya skom sba ta kʼop sok te banti ya stoybey skʼoplal te bin ya yichʼ kʼoponele. Jaʼnix jich ya yichʼ tuuntesel te grabasionetik yuʼun te Traducción del Nuevo Mundo te pasbil ta sjajchibal swenta ya xkoltayotikxan ta yilel te grabasionetike.

Ay ya yichʼ pasel ta lek te kʼalal yak ta pasel grabar-ae. Ay baeltik, te swenta leknax ta aʼiyel-ae, ya skʼan ya yichʼ cholanel ta lek te kʼopetik te banti smajkʼalmajkʼ la yichʼ pasel grabare.

Ma jnaʼtik bin-ora ya xjuʼ ta pasel spisil te grabasionetik ta swenta te Traducción del Nuevo Mundo te chaʼilbilix ta inglés te lokʼ ta 2013. Jaʼukmeto te kʼalal ya xlaj ta pasel grabar te jujun libroe, ya xjuʼ ya kaʼiytik ta jw.org. Ta xujk sbiil jujun libro ya xchiknaj jun slokʼomba audio te ay ta pajina te banti ya yal «Libros de la Biblia».