Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 TEMA TA SBABIAL PAJINA | NAJALSITILETIK TE YA SCHOL BIN YILEL TE CHʼULCHANE

Bayal te bintik ya yichʼ alel ta swenta te chʼulchane

Bayal te bintik ya yichʼ alel ta swenta te chʼulchane

Bayal ants winiketik ya sjojkʼoybey sbaik bin yilel te chʼulchan sok machʼatik ayik tey-a. Jaʼ jun tema te bayal te bintik ya yichʼ alel ta swenta. Ay ants winiketik te ya yalik te jaʼ te banti ayik te machʼatik lajem yuʼunik te ya skʼan ya yichʼik ta mukʼe. Ay chaʼoxtul ya skuyik te bitʼil te chʼulchan jaʼ jun lugar banti ay lamalkʼinal sok tseʼel oʼtanil, te banti ayik te chʼul-abatetik soknix te lekil ants winiketik te lajemikixe. Soknix ay ya schʼuunik te jaʼ tey ayik bayal ta cien miyonetik diosetik.

Jaʼukmeto ay yantik ya yalik te maʼyuk bin ya xjuʼ ta naʼel ta swenta te chʼulchan, melel maʼyuklaj machʼa koem tal te ya xjuʼ ya scholbotik bin yilel tey-ae. Jaʼukmeto maba smeleliluk. Te Jesucristo nail kuxin ta chʼulchan te kʼalal xtaluk ta Balumilale. Jich la yakʼbey snaʼik ta jamal te jwolwanejetik yuʼun relijion ta sbabial siglo kʼalal jich la yal: «Cohemon tal ta chʼulchan, ma haʼuc yuʼun te ya jpas te bin ya scʼan coʼtan, pero yuʼun ya jpas te bin ya scʼan yoʼtan stuquel te machʼa la sticonon tale». Jaʼ yuʼun, te Jesús snaʼoj ta lek te yuʼun-nix smelelil-a te bin la yalbey te jnopojeletik: «Ta banti sna te Jtate ay bayel ta jtsahl banti ya xnahinex» (Juan 6:38; 14:2).

Te sTat te Jesús jaʼ te Jehová Dios te ay ta chʼulchan te snae (Salmo 83:18). Jaʼ yuʼun, maʼyuk yan machʼa ya xjuʼ ya scholbey skʼoplal bin yilel te chʼulchan te bitʼil stukelike. Ta swenta najalsitil te chajpiknax ta ilele, te Jehová sok te Jesús bayal bintik la yakʼbey snaʼik ta swenta te chʼulchan te j-abatetik te jun yoʼtan la yakʼ sbaik ta stojolike.

Te yan articulo ya scholbey skʼoplal cheʼoxeb textoetik yuʼun Biblia te ya yakʼik ta naʼel te bintik la yilik ta najalsitil te winiketik-abi. Kʼalal ya kilbeytik skʼoplale akʼa juluk ta koʼtantik te bitʼil te chʼulchan te banti kuxul te Dios ma jichuk bitʼil te balumilal te ay biluketik te ya xjuʼ ta ilel o pikele. Swenta ya scholbotik bin yilel te chʼulchane, te Dios la stuuntes te bintik ya jnaʼbeytik sba kʼalal la yakʼ ta ilel te najalsitil yuʼun jich ya xkʼot ta koʼtantik, te manchuk jich la spas jaʼnax ya xkʼot ta yoʼtanik te chʼul-abatetik te jichuke. Te snopbeyel skʼoplal ya skoltayotik ta snaʼbeyel sba ta lek te machʼatik ayik ta chʼulchane.